thủ khoa là gì

Thủ khoa là danh hiệu đặc biệt ưu ái dành cho người đạt thành tích cao nhất trong khoa thi nho học đối với ngày xưa, còn ngày nay chỉ người đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp vào Đại học.
Thủ khoa là danh hiệu đặc biệt ưu ái dành cho người đạt thành tích cao nhất trong một kỳ thi lớn.
Theo thời gian khái niệm này cũng dần được thay đổi.
Vào thời phong kiến có thủ khoa nho học:Thủ khoa là gì
Thủ khoa nho học Việt Nam (còn gọi là Đình nguyên) là những người đỗ cao nhất trong các khoa thi nho học thời phong kiến ở Đại Việt và Đại Nam của nhà Nguyễn.
Danh hiệu này không bao gồm người đỗ đầu các kỳ thi tiến sĩ võ trong các triều đại Việt Nam và các kỳ thi Phật học thời nhà Lý.
Thủ khoa tiến sĩ nho học là người đỗ đầu kỳ thi Đình (Đình nguyên), là kỳ thi do nhà vua tổ chức cho các tân tiến sĩ đã đỗ trong kỳ thi Hội để chọn tam khôi và phân hạng tiến sĩ.
Các khoa thi tiến sĩ nho học đầu tiên có tên là khoa thi Minh kinh bác học.
Khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên được mở ra dưới thời nhà Lý năm 1075, người đỗ đầu khoa thi này là Lê Văn Thịnh.
Đến thời nhà Trần, theo Đại Việt Sử ký Toàn thư thì trong các năm 1232, 1239 có mở các kỳ thi Thái học sinh (Tên gọi các khoa thi tiến sĩ nho học dưới triều nhà Trần và nhà Hồ).
Ngày nay thủ khoa được người ta biết đến là người đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp vào Đại học.
Việc lựa chọn thủ khoa dựa trên tiêu chí công bằng: Điểm 3 môn thi cộng lại để chọn thủ khoa, chứ không chọn thí sinh cộng thêm điểm thưởng.
Tuy nhiên đây chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường Đại học đầy khó khăn. Bạn đừng bao giờ chủ quan.
Ngày nay tình trạng nâng điểm để trở thành thủ khoa đang đáng được quan tâm.
Chính vì thế mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa để tìm được người thực sự xứng đáng.