Home Khái niệm Khu du lịch tiếng anh là gì

Khu du lịch tiếng anh là gì

0
Khu du lịch tiếng Anh là tourist area, phiên âm là ˈtɔː.rɪst ˈeə.ri.ə, là nơi có tài nguyên hấp dẫn về tự nhiên, được quy hoạch và đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch.
Khu du lịch tiếng Anh là tourist area.
Phiên âm là /ˈtɔː.rɪst ˈeə.ri.ə/.
Khu du lịch là nơi có tài nguyên hấp dẫn về tự nhiên, được quy hoạch và đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch.
Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến khu du lịch:
Ecotourism /ˈiːkəʊtʊərɪzəm/: Khu du lịch sinh thái.
Tourism /ˈtʊə.rɪ.zəm/: Ngành du lịch.
Tourist /ˈtʊə.rɪst/: Khách du lịch.
Traveller /ˈtræv.əl.ər/: Khách du lịch.
Domestic travel /dəˈmes.tɪk ˈtræv.əl/: Du lịch nội địa.
High season /haɪ ˈsiːzn/: Mùa cao điểm.
Low season /ləʊˈsiːzn/: Mùa ít khách.
Check in /tʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa.
Destination /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/: Điểm đến.
Guide /gaɪd/: Hướng dẫn viên.
Guide book /gaɪd bʊk/: Sách hướng dẫn.
Ticket /ˈtɪk.ɪt/: Vé.
Package tour /ˈpæk.ɪdʒ ˌtʊər/: Tour trọn gói.
Travel agency /ˈtræv.əl ˈeɪ.dʒən.si/: Đại lý du lịch.
Campsite /ˈkæmp.saɪt/: Địa điểm cắm trại.
Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến khu du lịch:
About 6km from the centre of Bien Hoa City in Dong Nai Province and about 30km away from the centre of HCM City, Buu Long tourist area is a convenient one day trip for Ho Chi Minh City residents or tourists.
Cách trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khoảng 6km và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km, khu du lịch Bửu Long là một chuyến đi trong ngày tiện lợi dành cho người dân hoặc khách du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
The Fallsview Tourist Area in Niagara Falls, Ontario, Canada is the main tourist attraction surrounding the Falls.
Khu du lịch Fallsview ở thác Niagara, Ontario, Canada là địa điểm thu hút khách du lịch xung quanh.
Tam Dao tourist area is located in Hanoi, the wonderful scenic spot is an ideal destination for a vacation in the North of Vietnam.
Khu du lịch Tam Đảo nằm ở Hà Nội, với địa điểm danh lam thắng cảnh tuyệt vời là một điểm đến lý tưởng cho một kỳ nghỉ ở miền Bắc Việt Nam.
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here