Home Tin tức Hẹn gặp lại tiếng hàn nói thế nào

Hẹn gặp lại tiếng hàn nói thế nào

0

Hẹn gặp lại tiếng Hàn là 또뵜겠습니다 (tto boessgessseubnida). Trong văn hóa giao tiếp người Hàn Quốc rất coi trọng lời chào, cảm ơn, hẹn gặp lại, điều này còn biểu hiện nhân cách và đạo đức của riêng mỗi người.
Hẹn gặp lại tiếng Hàn là 또뵜겠습니다 (tto boessgessseubnida). Trong văn hóa giao tiếp người Hàn Quốc rất coi trọng lời chào và lời cảm ơn nó biểu hiện nhân cách riêng mỗi người.
Một số mẫu câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn.
안녕하세요.
annyonghaseayo.
Chào bạn.
만나서 반갑습니다.SGV, Hẹn gặp lại tiếng Hàn là gì
(mannaso bangapseumnida)
Rất vui được gặp bạn.
오래간만입니다.
oleaganmanimnida.
Lâu rồi không gặp.
어떻게 지내세요.
o ttogeaji naeseayo.
Bạn thế nào rồi.
또 뵙겠습니다.
tto popggesssưmnida.
Hẹn gặp lại bạn.
미안합니다.
mianhamnida.
Tôi xin lỗi.
늦어서 미안합니다.
neusoesoe mianhamnida.
Tôi xin lỗi đã đến muộn.
괜찮습니다.
kuenchanssưmnida.
Mọi thứ đều ổn.
감사합니다.
gamsahamnida.
Cảm ơn.
잠깐만요.
jamkkanmanyô.
Làm ơn đợi một chút .
안녕히 가세요.
annyonghi gaseyô.
Tạm biệt.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here