rip trên facebook là gì

R.I.P được sử dụng nhiều trên các trang mạng xã hội, R.I.P viết tắt của cụm từ tiếng Anh Rest in peace, có nghĩa là an nghỉ, giấc ngủ nghìn thu, sử dụng để chỉ những người đã khuất.
Trong tiếng La-tinh thì R.I.P là viết tắt của cụm từ Requiescat in pace.
Trong nhiều tôn giáo R.I.P được sử dụng với mục đích nhằm cầu nguyện cho một linh hồn của người đã chết.
SGV, R.I.P trong Facebook là gì Thuật ngữ R.I.P trong trước thế kỷ thứ 18 trở về đã được sử dụng, nhưng chỉ dưới dạng lời nói. Mãi đến thế kỷ thứ 18 nó bắt đầu được sử dụng để khắc lên bia mộ của những người đã chết, hiện nay nó được áp dụng phổ biến.
R.I.P được sử dụng như lời chia buồn, thể hiện sự thương tiếc dành cho người đã mất, một nghĩa cử cao đẹp và mang tính nhân văn.
Ở Việt Nam cũng thường bắt gặp cụm từ này, đặc biệt là game. Ví dụ như đang chơi game, bạn bị chết hay bị thua, rất nhiều người sử dụng R.I.P để an ủi (trong khi game có tính năng hồi sinh).
Hay chỉ đơn giản là bị trượt trong bài thi cuối kỳ, hay điểm thấp trong bài kiểm tra nào đó cũng được sử dụng từ R.I.P như một lời động viên, chia buồn.
R.I.P ngoài có ý nghĩa của từ viết tắt Requiescat in pace thì RIP còn là một giao thức định tuyến viết tắt của cụm từ Routing Information Protocol.

Rate this post