Home Tài liệu giáo trình học các môn trung học cơ sở Toán 9 – Giải bài tập toán 9 – Sách giải bài tập toán 9 mới nhất

Toán 9 – Giải bài tập toán 9 – Sách giải bài tập toán 9 mới nhất

0
Toán 9 – Giải bài tập toán 9 – Sách giải bài tập toán 9 mới nhất

Toán 9 – Giải bài tập toán 9 – Sách giải bài tập toán 9 mới nhất

Giải bài tập Toán 9 Tập 1

Phần Đại số – Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • Bài 1: Căn bậc hai
 • Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Luyện tập trang 11-12
 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Luyện tập trang 15-16
 • Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Luyện tập trang 19-20
 • Bài 5: Bảng căn bậc hai
 • Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 30
 • Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Luyện tập trang 33-34
 • Bài 9: Căn bậc ba
 • Ôn tập chương I

Phần Đại số – Chương 2: Hàm số bậc nhất

 • Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 • Luyện tập trang 45-46
 • Bài 2: Hàm số bậc nhất
 • Luyện tập trang 48
 • Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
 • Luyện tập trang 51-52
 • Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Luyện tập trang 55
 • Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
 • Luyện tập trang 59
 • Ôn tập chương II

Phần Hình học – Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 • Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 • Luyện tập trang 69-70
 • Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • Luyện tập trang 77
 • Bài 3: Bảng lượng giác
 • Luyện tập trang 84
 • Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • Luyện tập trang 89
 • Ôn tập chương I

Phần Hình học – Chương 2: Đường tròn

 • Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
 • Luyện tập trang 100-101
 • Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Luyện tập trang 106
 • Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
 • Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Luyện tập trang 116
 • Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
 • Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 123
 • Ôn tập chương II

Giải bài tập Toán 9 Tập 2 – Bài giải hay nhất 

Phần Đại số – Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Luyện tập trang 12
 • Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Luyện tập trang 15-16 (Tập 2)
 • Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 • Luyện tập trang 19-20 (Tập 2)
 • Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
 • Luyện tập trang 24-25
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Phần Đại số – Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn

 • Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
 • Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
 • Luyện tập trang 38-39
 • Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
 • Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
 • Luyện tập trang 49-50
 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 • Luyện tập trang 54
 • Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
 • Luyện tập trang 56-57
 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Luyện tập trang 59-60
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Phần Hình học – Chương 3: Góc với đường tròn

 • Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
 • Luyện tập trang 69-70 (Tập 2)
 • Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
 • Bài 3: Góc nội tiếp
 • Luyện tập trang 75-76
 • Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
 • Luyện tập trang 79-80
 • Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
 • Luyện tập trang 83
 • Bài 6: Cung chứa góc
 • Luyện tập trang 87
 • Bài 7: Tứ giác nội tiếp
 • Luyện tập trang 89-90
 • Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
 • Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
 • Luyện tập trang 95-96
 • Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
 • Luyện tập trang 99-100
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Phần Hình học – Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

 • Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
 • Luyện tập trang 111-112-113
 • Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
 • Luyện tập trang 119-120
 • Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 • Luyện tập trang 126
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Mục lục Giải bài tập Toán 9 theo chương:

 • Tập 1
 • Chương I: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba
 • Chương II: Hàm Số Bậc Nhất
 • Chương I: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông
 • Chương II: Đường Tròn
 • Tập 2
 • Chương III: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn
 • Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Chương III: Góc Với Đường Tròn
 • Chương IV: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu
5/5 - (3 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here