Soạn văn 8 – Học tốt ngữ văn 8 Sgk chương trình học mới

Soạn văn 8 – Học tốt ngữ văn 8 Sgk chương trình học mới

Mục lục Soạn văn 8 chương trình mới 2019

Soạn văn 8 Tập 1

Bài 1

 • Tôi đi học
 • Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
 • Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2

 • Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
 • Trường từ vựng
 • Bố cục của văn bản

Bài 3

 • Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
 • Xây dựng đoạn văn trong văn bản
 • Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự

Bài 4

 • Lão hạc
 • Từ tượng hình, từ tượng thanh
 • Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5

 • Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 • Tóm tắt văn bản tự sự
 • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 • Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

 • Cô bé bán diêm
 • Trợ từ, thán từ
 • Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7

 • Đánh nhau với cối xay gió
 • Tình thái từ
 • Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8

 • Chiếc lá cuối cùng
 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
 • Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9

 • Hai cây phong
 • Nói quá
 • Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 10

 • Ôn tập truyện kí Việt Nam
 • Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
 • Nói giảm nói tránh
 • Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

Soạn văn 8Giáo án soạn văn 8 mới nhất 

Bài 11

 • Câu ghép
 • Trả bài tập làm văn số 2
 • Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12

 • Ôn dịch, thuốc lá
 • Câu ghép (tiếp theo)
 • Phương pháp thuyết minh

Bài 13

 • Bài toán dân số
 • Dấu ngặc đơn và dấu hai chấm
 • Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14

 • Chương trình địa phương (phần Văn)
 • Dấu ngoặc kép
 • Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng
 • Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh

Bài 15

 • Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
 • Đập đá ở Côn Lôn
 • Ôn luyện về dấu câu
 • Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16

 • Muốn làm thằng Cuội
 • Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
 • Trả bài tập làm văn số 3

Bài 17

 • Hai chữ nước nhà
 • Hoạt động ngữ văn – Làm thơ bảy chữ
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn 8 Tập 2

Bài 18

 • Nhớ rừng (Thế Lữ)
 • Ông đồ (Vũ Đình Liên)
 • Câu nghi vấn
 • Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19

 • Quê hương (Tế Hanh)
 • Khi con tu hú (Tố Hữu)
 • Câu nghi vấn (tiếp theo)
 • Thuyết minh về một phương pháp cách làm

Bài 20

 • Tức cảnh Pắc Bó (Hồ Chí Minh)
 • Câu cầu khiến
 • Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
 • Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21

 • Ngắm trăng (Hồ Chí Minh)
 • Đi đường (Tẩu lộ – Hồ Chí Minh)
 • Câu cảm thán
 • Câu trần thuật

Bài 22

 • Thiên đô chiếu (Lí Công Uẩn)
 • Câu phủ định

Bài 23

 • Hịch tướng sĩ
 • Hành động nói

Bài 24

 • Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)
 • Hành động nói (tiếp theo)
 • Ôn tập về luận điểm

Soạn văn 8

Bài soạn văn lớp 8 hay nhất

Bài 25

 • Bàn về phép học
 • Viết đoạn văn trình bày luận điểm
 • Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Bài 26

 • Thuế máu
 • Hội thoại
 • Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27

 • Đi bộ ngao du
 • Hội thoại (tiếp theo)
 • Luyện tập: Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28

 • Lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29

 • Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục
 • Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30

 • Chương trình địa phương (phần văn)
 • Chữa lỗi diễn đạt
 • Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận

Bài 31

 • Tổng kết phần văn
 • Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt
 • Văn bản tường trình
 • Luyện tập về văn bản tường trình

Bài 32

 • Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)
 • Văn bản thông báo

Bài 33

 • Tổng kết phần văn (tiếp theo)
 • Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)
Bài 34

 • Tổng kết phần văn (tiếp theo)
 • Luyện tập làm văn bản thông báo
 • Ôn tập phần làm văn
5/5 - (3 bình chọn)