Home Blog Takt Op. Destiny Tập 2 – Mappa tập trung xây dựng nhân vật

Takt Op. Destiny Tập 2 – Mappa tập trung xây dựng nhân vật

0
Takt Op. Destiny Tập 2 – Mappa tập trung xây dựng nhân vật

Ta có thể thấy tổ chức Symphonica đang muốn kiểm soát độc quyền nguồn sức mạnh này, những musicart bên ngoài, không nằm trong tổ chức họ, nghiễm nhiên được cho là nguy hiểm.

Và điều này cũng ấp ủ cho một hướng phát triển, một cuộc đối đầu trong tương lai giữa Takt Op. Destiny và những maestro khác trong tổ chức Symphonica.

Mặt khác, trong buổi lễ hội mà Takt và Cosette tham dự, ta sẽ thấy sự xuất hiện của những thành viên trong tổ chức này, còn đáng nghi hơn khi chính Symphonica đã tổ chức buỗi lễ hội âm nhạc.

Cosette có nói với Anna rằng, ban chấp hành thị trấn không cho phép cô biểu diễn, nhưng khi Cosette đến gặp trực tiếp Symphonica thì họ chấp thuận ngay!

Rate this post