Home Tin tức Sau giới từ là gì? Vị trí và chức năng của giới từ trong câu?

Sau giới từ là gì? Vị trí và chức năng của giới từ trong câu?

0
Sau giới từ là gì? Vị trí và chức năng của giới từ trong câu?

Giới từ là những từ dùng để diễn tả mối quan hệ của cụm từ đứng phía sau nó với các thành phần khác trong câu. Định nghĩa trên có vẻ hơi trừu tượng, vì vậy hãy cùng 35Express tìm hiểu Sau giới từ là gì? Vị trí và chức năng của giới từ trong câu?

Giới từ là gì? (Prepositions)

Giới từ là những từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn. Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò gắn kết các từ, cụm từ để giúp bạn hiểu rõ hơn về câu văn, ngữ cảnh.

Ví dụ:

  The cat is lying on the sofa – Con mèo đang nằm trên ghế sofa. Giới từ on diễn tả nơi mà hành động ‘nằm’ của con mèo diễn ra.
  The day before Xmas was really cold – Ngày trước Giáng sinh thì rất lạnh. Giới từ before diễn tả thời điểm chính xác của ‘ngày’ rất lạnh mà chúng ta đang nói đến.

Sau giới từ là gì?

Qua 2 ví dụ trên chúng ta rút ra được, theo sau giới từ sẽ phải là 1 trong các loại từ sau:

  Cụm danh từ (noun phrase): house, car, my elder brother, some people,…
  Đại từ (pronouns): I, you, we, they, him, her, theirs, its, myself,…
  Danh động từ (gerund hay V-ing): walking, playing, singing, eating,…

Lưu ý: Theo sau giới từ không thể là 1 mệnh đề. Mệnh đề là 1 câu, 1 nhóm từ có chứa 1 động từ đã chia theo thì và chủ từ của nó.

Ví dụ: They are students

Chức năng của giới từ trong câu

Cụm giới từ có 3 cách dùng như sau:

Cụm giới từ được đặt sau danh từ nhằm bổ nghĩa cho danh từ đó

VD: All of his cows are in that stable –  Tất cả bò của anh ấy đều ở trong cái chuồng kia. Cụm giới từ in that stable được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ cows.

Cụm giới từ được đặt sau từ “to be”

VD: Tom is at the bus station right now – Tom hiện đang ở trạm xe buýt. Cụm giới từ at the bus station đặt ở phía sau động từ “to be” nhằm mục đích chỉ vị trí của chủ ngữ là Tom.

Cụm giới từ được sử dụng làm thông tin nền trong câu

VD: After breakfast I went to school – Sau bữa ăn sáng, tôi đi tới trường. Cụm giới từ after breakfast được sử dụng với vai là làm thông tin nền ở trong câu. Cụm giới từ này chỉ ra thời điểm, thời gian mà hoạt động đi tới trường đang diễn ra.

Ý nghĩa cơ bản của một số giới từ

Trong Tiếng Anh, một giới từ có thể mang nhiều hàm ý nghĩa khác nhau trong từng trường hợp nhất định:

  About có các hàm nghĩa như: Xung quanh, khắp nơi, quanh quẩn, khoảng chừng, về cái gì đó,…
  Against có nghĩa là: Chống lại, trái với, đụng phải, dựa vào, so với, chuẩn bị, dự trù,..
  At có nghĩa: Tại – nơi chốn, vào lúc – thời gian,…
  By mang các nghĩa: Kế bên, bên cạnh, ngang qua, bởi, ở chỗ, theo, chỉ sự đo lường,…
  For mang các nghĩa: Vì, cho, chỉ thời gian, chỉ nguyên nhân, chỉ nhiều hướng và chỉ sự trao đổi,…
  From mang nghĩa: Từ nơi nào đó, nguồn gốc, từ thời gian nào đó, chỉ sự khác biệt, chỉ nguyên nhân,…
  In mang ý nghĩa: Chỉ nơi chốn, chỉ trạng thái,…

Một số hình thức của giới từ trong tiếng Anh

  Giới từ đơn
  Giới từ đôi, kép
  Cụm từ được dùng như giới từ
  Giới từ do phân từ
  Giới từ trá hình

Với nội dung bài viết trên, chắc chắn bạn đã có thể hiểu được sau giới từ là gì? Cũng như vị trí của giới từ trong câu. Hãy theo dõi 35Express để cập nhật thêm nhiều những thông tin bổ ích khác nhé.

Rate this post