Home Khái niệm Ngủ nướng tiếng Anh là gì

Ngủ nướng tiếng Anh là gì

0

Ngủ nướng trong tiếng Anh là sleep in, phiên âm là /sliːp ɪn/. Ngủ nướng là một giấc ngủ kéo dài và muộn hơn bình thường vì người ngủ cứ muốn ngủ thêm một chút mà không muốn thức dậy.
Ngủ nướng tiếng Anh là sleep in, phiên âm là /sliːp ɪn/.
Một số từ vựng liên quan đến ngủ nướng trong tiếng Anh:
Oversleep /ˌoʊ.vɚˈsliːp/: Dậy trễ.
ngủ nướng tiếng Anh là gìDeep sleep /diːp sliːp/: Ngủ sâu.
Sleep soundly /sli:p´saundli/: Ngủ ngon.
Fall asleep /fɑːl əˈsliːp/: Thiếp đi.
Sound asleep /sound ə’sli:p/: Ngủ li bì.
Sleepwalker /sli:p’wɔ:kə/: Mộng du.
Một số mẫu câu về ngủ nướng trong tiếng Anh:
Tomorrow I have nothing to do so I gonna sleep in.
Ngày mai tôi không có việc gì để làm cả thế nên tôi sẽ ngủ nướng cả ngày.
I usually sleep in on my day off.
Tôi thường ngủ nướng vào ngày nghỉ.
Jimmy always sleeps in weekend.
Jimmy luôn ngủ nướng vào ngày cuối tuần.
John never sleep in although this is his weekend.
John không bao giờ ngủ nướng mặc dù đó là ngày cuối tuần của anh ấy.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here