Home Khái niệm Ngầu tiếng anh là gì

Ngầu tiếng anh là gì

0

Cực ngầu tiếng Anh là very cool. Người ta dùng tính từ này để mô tả một sự việc hoặc sự vật nào đó mang tính chất tốt đẹp và tích cực. Ngầu còn được dùng để biểu hiện khi thích thú và tán dương.
Cực ngầu tiếng Anh là very cool. Người ta dùng tính từ này để mô tả một sự việc hoặc sự vật nào đó mang tính chất tốt đẹp và tích cực. Ngầu còn được dùng để biểu hiện khi thích thú và tán dương.
Một số mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho tính cực ngầu.
Wow, check it out, dude, that man with the motorcycle looks very cool.
Wow, coi thử xem này, ông bạn, người đàn ông đó với chiếc xe mô tô nhìn cực ngầu ghê.SGV, Cực ngầu là gì
That’s a cool race car man, where did you buy it?
Quả là một chiếc xe đua cực ngầu đó anh bạn, cậu đã mua nó ở đâu vậy?
Wait a minute? Is that your piano Joe? Very cool, can you play a few songs?
Đợi đã nào? Đó là cây đàn piano của ông à Joe? Khá ngon đấy, ông có thể chơi vài bài không?
We want something very cool just like this.
Chúng ta muốn thứ gì đó cực kỳ ngầu giống như thế này đây.
Oh my God, is that my birthday present? Cool, my first gaming laptop.
Ôi lạy Chúa, đó là quà sinh nhật của mình sao? Ngon lành, máy laptop chơi game của mình.
How do I look, Tom? Cool, right?
Trông tôi nhìn thế nào Tom? Cực ngầu mà đúng không?

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here