Home Khái niệm loi là gì

loi là gì

0

LOI trong xuất nhập khẩu là thư bảo đảm thuộc người thứ ba đứng ngoài quan hệ của một hợp đồng mà cam kết bồi thường cho một bên ký kết về rủi ro có thể xảy ra cho bên đó. Cùng SGV tìm hiểu.
LOI trong xuất nhập khẩu là thư bồi thường, viết tắt của cụm từ Letter of Indemnity.
Những bức thư LOI thường được soạn thảo bởi các tổ chức bên thứ ba như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm đồng ý trả tiền bồi thường tài chính cho một bên, nếu bên còn lại không tuân thủ nghĩa vụ của mình.
Chức năng của LOI là đảm bảo cho Bên A cuối cùng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào nếu Bên B phạm pháp, bằng những biện pháp cụ thể được nêu ra trong LOI.
LOI được sử dụng trong các loại giao dịch kinh doanh. Trường hợp các mặt hàng có giá trị đang được vận chuyển bởi công ty vận chuyển hoặc dịch vụ giao hàng, LOI đảm bảo bên sở hữu các vật có giá trị sẽ được bồi thường, nếu tài sản bị mất, bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển.
LOI trong xuất nhập khẩu phải bao gồm:
Tên và địa chỉ của cả hai bên liên quan.
Tên và liên kết của bên thứ ba.
Mô tả chi tiết về các mục và ý định cũng được yêu cầu, cũng như chữ ký của các bên và ngày thực hiện hợp đồng.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here