Home Tin tức Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch mới nhất

0
Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch mới nhất

Hợp đồng thuê xe du lịch đầy đủ chuyên nghiệp

Ngày nay xu hướng đi du lịch đang ngày càng được nhiều gia đình hưởng ứng. Đó là những nhu cầu cần thiết khi mà mức sống của con người được cải thiện, thu nhập tăng lên. Khi bạn thuê xe ở 1 địa chỉ nào đó, thường sẽ được cung cấp 1 bản hợp đồng thuê xe, vậy bạn hiểu như thế nào về hợp đồng này.
Dưới bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ cho bạn những thông tin đầy đủ về một bản hợp đồng hoàn chỉnh. Và còn nữa, đó là những công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe với hợp đồng bao gồm các điều khoản chặt chẽ, có lợi nhất cho người thuê xe.
Hợp đồng thuê xe du lịch

Hợp đồng thuê xe là gì ?

Là hợp đồng điều khoản giao kèo giữa bên thuê xe và bên cho thuê xe du lịch đảm bảo các thỏa thuận đạt được về giá cả, thời gian thuê, số lượng, lịch trình… có tính rằng buộc trong hợp đồng mà sau đó 2 bên phải thực hiện theo.

Các điều khoản trong hợp đồng thuê xe cần biết 

Mẫu hợp đồng có nội dung và hình thức đúng chuẩn, đáp ứng yêu cầu cần có của một hợp đồng như thông tin các bên, điều khoản, giá trị hợp đồng, thỏa thuận chung…
Và hiện nay mẫu hợp đồng thuê xe du lịch là 1 mẫu chung bao gồm hợp đồng thuê xe ô tô, hợp đồng thuê xe dài hạn, hợp đồng thuê xe có lái, hợp đồng thuê xe khô…
Một bản hợp đồng đầy đủ bao gồm các điều khoản:

  • ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
  • ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  • ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
  • ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
  • ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———-oOo———-

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

Số: …… – ……./HĐTX

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.
Hôm nay, ngày … tháng 11 năm 20…, chúng tôi gồm :
BÊN A: CÔNG TY …………………. (.)
– Địa chỉ : ………………………..
– Đại diện : ……………………….. – Chức vụ: Giám đốc
– Mã số thuế : ………………………..
BÊN B: CÔNG TY ……………………….. ( bên cho thuê xe)
– Địa chỉ : ………………………..
– Điện thoại: : ………………………..
– Đại diện : ……………………….. – Chức vụ: Giám đốc
– Mã số thuế : ………………………..
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe du lịch với các điều khỏan như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Bên A đồng ý thuê xe của bên B một xe…(tên xe, số chỗ), bao gồm cả lái xe trong thời gian cho thuê.
+ Xe 4 chỗ                               + Xe 7 chỗ
+ Xe du lịch 16 chỗ                + Xe du lịch 29 chỗ                 + Xe du lịch 45 chỗ
Loại  ………………………….., biển số kiểm soát ………………….
Lái xe: ……………………….., sinh năm ………….., giấy phép lái xe số ………. cấp ngày….
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
– Giá thuê xe du lịch tại hà nội là: ………… (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)
……………..……đồng/ngày (…………………………………………………………………………………..…) hoặc
……………..……đồng/tháng (……………………………………………………………………………………….…)
– Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo (Hình thức thanh toán) .
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
3.1. Trách nhiệm của bên B:
– Tuân thủ theo hợp đồng này khi có hiệu lực (xe đến đúng điểm đón khách và di theo lịch trình đã thỏa thuận).
– Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A
– Đặt cọc trước …………..500.000đồng (…………………………. đồng) cho bên B(Xe du lịch Minh Đức).
– Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
– Hợp đồng có giá trị kể từ ngày … đến hết ngày …
– Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng thuê xe du lịch trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
– Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân phán xử.
– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.
Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (hai) bản. Bên B giữ 01(hai) bản.
Hà Nội ngày………tháng………năm 20…..

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

5/5 - (2 bình chọn)