Home Khái niệm Go out là gì

Go out là gì

0

Go out có nghĩa là đi ra khỏi nơi nào đó như rời khỏi căn phòng, nhà, hàng quán, cửa tiệm và đi đâu đó, đặc biệt là để làm một cái gì đó thú vị.
Go out có nghĩa là đi ra khỏi, dùng để diễn tả việc đi rời khỏi nơi nào đó như căn phòng, nhà, hàng quán, cửa tiệm và đi đâu đó có mục đích, đặc biệt là để làm một cái gì đó thú vị.
Một số mẫu tiếng Anh liên quan đến go out.
I like to go out and see what a city’s all about.
Tôi thích ra ngoài và xem tất cả những thứ gì thuộc về một thành phố.
When at home, I want to go out. When I go out, I want to go home.
Go out là gì, sgvKhi ở nhà, tôi muốn ra ngoài. Khi tôi đi ra ngoài, tôi muốn về nhà.
Go out there and do something remarkable.
Đi ra ngoài và làm một cái gì đó đáng chú ý.
Don’t worry about anything, go out and have a good time.
Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, đi ra ngoài và thưởng thức một thời gian tốt lành.
Success doesn’t just find you, you have to go out and get it.
Thành công không tìm bạn, bạn phải ra ngoài và có được nó.
If you want to conquer fear, don’t sit home and think about it. Go out and get busy.
Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ hãi, đừng ngồi nhà và suy nghĩ về nó. Hãy đi ra ngoài và trở nên bận rộn.
If you want your life to be meaningful, go out and do something about it.
Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn có ý nghĩa, hãy ra ngoài và làm điều gì đó về nó.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here