Giải bài tập sinh học 9

0
Giải bài tập sinh học 9

Giải bài tập sinh học 9 – Hướng dẫn học tốt sinh học 9

Hướng dẫn giải và học tốt bài tập Sinh học lớp 9

Sinh học lớp 9 : Di truyền và Biến dị

Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

 • Bài 1: Menđen và Di truyền học
 • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
 • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
 • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
 • Bài 7: Bài tập chương I

Chương 2: Nhiễm sắc thể

 • Bài 8: Nhiễm sắc thể
 • Bài 9: Nguyên phân
 • Bài 10: Giảm phân
 • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
 • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
 • Bài 13: Di truyền liên kết
 • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể.

Sinh học lớp 9

Học tốt Sinh học lớp 9 chương trình mới

Chương 3: ADN và Gen

 • Bài 15: ADN
 • Bài 16: ADN và bản chất của gen
 • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Bài 18: Prôtêin
 • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
 • Bài 20: Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN

Chương 4: Biến dị

 • Bài 21: Đột biến gen
 • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
 • Bài 25: Thường biến
 • Bài 26: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến
 • Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến

Chương 5: Di truyền học người

 • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
 • Bài 30: Di truyền học với con người

Chương 6: Ứng dụng di truyền

 • Bài 31: Công nghệ tế bào
 • Bài 32: Công nghệ gen
 • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
 • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
 • Bài 35: Ưu thế lai
 • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
 • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
 • Bài 38: Thực hành : Tập dượt thao tác giao phấn
 • Bài 39: Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
 • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Sinh học lớp 9 : Sinh vật và Môi trường

Chương 1: Sinh vật và môi trường

 • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
 • Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
 • Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
 • Bài 45-46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Chương 2: Hệ sinh thái

 • Bài 47: Quần thể sinh vật
 • Bài 48: Quần thể người
 • Bài 49: Quần thể xã sinh vật
 • Bài 50: Hệ sinh thái
 • Bài 51-52: Thực hành : Hệ sinh thái

Chương 3: Con người, dân số và môi trường

 • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
 • Bài 54: Ô nhiễm môi trường
 • Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
 • Bài 56-57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Chương 4: Bảo vệ môi trường

 • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
 • Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
 • Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
 • Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
 • Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
 • Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
 • Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
5/5 - (3 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here