giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa 11 – Giải bài tập hóa học 11 cơ bản đến nâng cao

Tổng hợp giáo án chuẩn bị lên lớp môn hóa lớp 11. Chương trình học cơ bản trong sách giáo khoa lớp 11 môn hóa. Các bài tập ví dụ, cách giải từ cơ bản đến nâng cao. Đem lại kiến thức mới hữu ích, bám sát kiến thức trên lớp cho các em học sinh.

Giáo án Giải bài tập Hóa 11 

Hóa 11 – Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li

Bài 2: Axit, bazơ và muối

Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Hóa 11 – Chương 2: Nitơ – Photpho

Bài 7 : Nitơ

Bài 8 : Amoniac và muối amoni

Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bài 10: Photpho

Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài 12: Phân bón hóa học

Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho.

giải bài tập hóa 11

Hóa 11 – Chương 3: Cacbon – Silic

Bài 15 : Cacbon

Bài 16 : Hợp chất của cacbon

Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

Bài 18 : Công nghiệp silicat

Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Hóa 11 – Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 23 : Phản ứng hữu cơ

Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Hóa 11 – Chương 5 : Hiđrocacbon no

Bài 25 : Ankan

Bài 26 : Xicloankan

Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan

Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Hóa 11 – Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Bài 29 : Anken

Bài 30 : Ankađien

Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 32 : Ankin

Bài 33 : Luyện tập : Ankin

Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Hóa 11 – Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hóa 11 – Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 40 : Ancol

Bài 41 : Phenol

Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Hóa 11 – Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 44 : Anđehit – Xeton

Bài 45 : Axit cacboxylic

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *