Địa lí 8 – Giải bài tập địa lý 8

Địa lí 8 – Giải bài tập địa lý 8 – Giải bài tập địa 8 trong sgk

Tổng hợp chương trình học trong sách giáo khoa lớp 8. Các cách giải bài tập địa lớp 8 từ cơ bản đến nâng cao. Giải bài tập địa 8 trong sgk theo chương tình đào tạo mới nhất hiện nay. Bám sát các tiết học trên lớp cho học sinh. 

Tổng hợp các cách giải bài tập Địa Lí 8

Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục

XI: Châu ÁBài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
Bài 2: Khí hậu châu Á
Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á
Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á.
Địa lí 8
Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á
Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảo
Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia
XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lụcBài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất
Bài 21: Con người và môi trường địa lí

Phần 2: Địa lí Việt Nam

Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người
Địa lí tự nhiên lớp 8Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
Bài 24: Vùng biển Việt Nam
Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam
Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình
Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta
Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam
Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam
Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam
Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 8 theo chương:
XI. Châu Á
XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục
Địa lí tự nhiên

5/5 - (2 bình chọn)