gdbhyt baohiemxahoi gov vn pis

Gdbhyt baohiemxahoi gov vn pis – baohiemxahoi gov vn pis v1 90

Đây được hiểu là cổng thông tin tiếp nhận và xử lý dữ liệu hệ thống Giám định Bảo hiểm y tế. Thuộc bản quyền của BHXH, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Có thể nói đây là hệ thống tiếp nhận toàn bộ dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh điện tử đã được chuẩn hóa. Rất hiệu quả trong việc quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Hệ thống có ý nghĩa rất lớn trong sự phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam

Làm sao để đăng nhập giám định bảo hiểm y tế ?

Đầu tiên bạn cần biết cổng tiếp nhận dữ liệu, ở đây chúng ta làm việc qua cổng giao dịch:http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn. 
Gdbhyt baohiemxahoi gov vn pis

Một số văn bản hướng dẫn gdbhyt baohiemxahoi gov vn pis

  • Công văn số 4782/BHXH-CNTT ngày 27/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc Bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH (BHXHVN_4782-BHXH-CNTT_27102017.pdf).
  • Công văn số 2723/BHXH-CSYT ngày 21/07/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin Giám định BHYT (1011-2723-BHXH-CSYT.pdf).
  • Công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT. (Huong-dan-chuan-hoa-va-lien-thong-du-lieu.pdf).
  • Hướng dẫn nhập danh mục dùng chung đã được cơ quan BHXH giám định vào phần mềm của cơ sở KCB (HuongDanCapNhatThongTin v.1.2).

 

4/5 - (4 bình chọn)