Home Khái niệm Đối ngoại tiếng anh là gì

Đối ngoại tiếng anh là gì

0
Giám đốc đối ngoại (tiếng Anh: PR officer) là người quan hệ trực tiếp với các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, người giữ chức vụ quan trọng giúp xây dựng hình ảnh công ty.
Giám đốc đối ngoại tiếng Anh là PR officer, viết đầy đủ là Public Relations Officer.
Phiên âm: /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪʃənz ˈɒf.ɪ.sər/.
Giám đốc đối ngoại là người có quan hệ đối tác với khách hàng, các nhà đầu tư.
Họ thay mặt công ty trong các quan hệ kinh doanh và giải quyết công việc. Do vậy, giám đốc đối ngoại là người có văn hoá giao tiếp, kiến thức xã hội rộng và là người ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh công ty.
Một số chức danh giám đốc bằng tiếng Anh:
Giám đốc điều hành: Chief Executive Officer (CEO).
Giám đốc thông tin: Chief Information Officer (CIO).
Giám đốc tài chính: Chief Financial Officer (CFO).
Trưởng phòng hoạt động: Chief Operating Officer (COO).
Examples:
Public relations officers are responsible for managing the reputation of a company.
(Giám đốc đối ngoại chịu trách nhiệm về danh tiếng của một công ty).
Public relations officers are responsible for developing and implementing PR plans for companies, products or individuals.
(Giám đốc đối ngoại chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các kế hoạch quảng bá cho các công ty, sản phẩm hoặc cá nhân).
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here