Home Kinh Doanh Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì?

0
Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì ? Cách tính doanh thu thuần như thế nào ?

Khi mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh, bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ với một số khái niệm, từ viết tắt. Trong đó có một số khái niệm mà bạn cần đặc biệt lưu ý như:  Doanh thu thuần là gì ? Doanh thu ròng là gì ? Cách tính các loại doanh thu này như thế nào ? Hãy cùng OLP tiếng anh tìm hiểu trong phần kiến thức kinh doanh cho người mới ngày hôm nay nhé ! 

Khái niệm Doanh thu thuần là gì ?

Doanh thu thuần là những khoản thu được sau khi doanh nghiệp đã khấu trừ các loại thuế, chi tiêu khác như : thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, giảm giá hàng bán. Doanh thu hàng bán bị trả lại…

Khái niệm Doanh thu ròng là gì ?

Khác với khái niệm doanh thu thuần, doanh thu ròng chính là doanh thu chênh lệch giữa : Tổng doanh thu từ tất cả các nguồn liên quan tới thu nhập và tổng chi phí liên quan đến hoạt động khác như hoạt động bảo trì, thuế và thanh toán thay thuế. Trừ các khoản trích lập khấu hao, các khoản phí và tiền lãi hoạt động phi tiền mặt,các khoản chi phí khác từ nợ…
Doanh thu thuần là gì?

Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu

Để không nhầm lẫn giữa doanh thu thuần và doanh thu bạn cần nằm thêm khái niệm doanh thu là gì ?Doanh thu được hiểu là tất cả các giá trị kinh doanh buôn bán hàng hóa, sản phẩm cũng như tất cả các khoản thu khác cộng lại. Còn theo giải thích ở phía trên thì doanh thu thuần là doanh thu bao gồm việc bán hàng, cung cấp dịch vụ trừ cho các khoản doanh thu khác..

Hướng dẫn cách tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần không phải bạn muốn tính toán tùy tiện như thế nào thì tính. Mà phải được tính dựa vào công thức theo quyết định của nhà nước. Trong đó doanh thu thuần được tính dựa vào 15/2006/QĐ-BTC của nhà nước như sau : 

Công thức tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – đi chiết khấu bán hàng – tiếp hàng bán bị trả lại – giảm giá hàng bán – thuế gián thu.

Doanh thu thuần tiếng Anh là gì ?

Doanh thu thuần tiếng Anh là Net revenue.  Ngoài ra lợi nhuận tổng tiếng Anh có nghĩa là  Gross profit. Doanh thu tổng tiếng Anh là Gross revenue.

Từ khóa tìm kiếm doanh thu

Doanh thu thuần và doanh thu ròng

doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

doanh thu thuần trên tổng tài sản

doanh thu thuần có bao gồm vat

doanh thu thuần và doanh thu

doanh thu thuần gồm những gì

doanh thu thuần trước rủi ro

5/5 - (3 bình chọn)