Home Khái niệm Chúc ngày mới bằng tiếng anh là gì

Chúc ngày mới bằng tiếng anh là gì

0
Xin chào ngày mới bằng tiếng Anh là greeting the new day. Một số mẫu câu chào ngày mới, chúc ngày mới tốt lành bằng tiếng Anh.

Chào ngày mới bằng tiếng Anh.

Good morning: Chào buổi sáng.

Good morning, sunshine: Chào buổi sáng ánh nắng của em.

One, two good morning to you. Three, four i love you more: Một, hai chào buổi sáng con yêu. Ba, bốn mẹ yêu con nhiều hơn thế.

Good morning my mon: Chào buổi sáng mẹ yêu của con.

Good morning my dad: Chào buổi sáng ba.

Good morning my love: Chào buổi sáng tình yêu của em.

Good morning, stay strong and positive: Chào buổi sáng, thật mạnh mẽ và lạc quan.

Every new day is a new opportunity. Good morning: Mỗi ngày mới là một cơ hội chào buổi sáng.

Good morning, let’s make this day beautiful: Chào buổi sáng, hãy khiến cho ngày hôm nay thật tuyệt vời.

Good morning, may today is as sweet as a strawberry: Chào buổi sáng, ngày hôm nay của bạn sẽ ngọt ngào như quả dâu tây.

Chúc ngày mới tốt lành.

Have a beautiful day: Chúc một ngày tốt lành.

Have a sweet morning: Chúc bạn có một buổi sáng ngọt ngào.

Have a lucky day: Chúc bạn một ngày may mắn.

Dear friend, i wish you all the best on this day: Bạn thân mến, tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay.

New day, new hopes, new life: Ngày mới, hy vọng mới, cuộc sống mới.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here