Rela là gì

Rela là phần nằm trong mục giới thiệu bản thân, có rất nhiều nghĩa trên Facebook, giúp người khác dễ nhận biết bạn đang trong tình trạng có chủ hay chưa có chủ.
Rela là từ viết tắt của relationship, nghĩa là mối quan hệ, được dùng thể hiện tình trạng quan hệ trên Facebook (độ thân, đính hôn, đang hẹn hò hay đang trong mối quan hệ phức tạp, mối quan hệ mở).
Đôi khi relationship trên Facebook được dùng với mục đích thả thính đánh lừa cho mọi người hiểu nhầm hay troll một đối tượng nào đó.
Khi bạn thấy người nào đó rela với bạn thì đồng nghĩa rằng người đó muốn tạo một mối quan hệ với bạn, hoặc có thể cả 2 cùng rela cho nhau. Có rất nhiều mối quan hệ khác nhau như bạn bè, anh em, vợ chồng, người yêu.
Các trạng thái quan hệ trên Facebook:
Single: độc thân.
In a relation: đang có mối quan hệ với ai.
Engaged: đã đính hôn.
Married: đã kết hôn.
Rate this post