Home Blog Từ vựng về cơ thể người trong Tiếng Nhật

Từ vựng về cơ thể người trong Tiếng Nhật

0
Từ vựng về cơ thể người trong Tiếng Nhật

Mục tiêu Giúp các bạn nắm giữ vững được từ vựng cơ bản từ N4, N5, tránh việc học đầu xuôi đuôi lọt. Khi bạn đã nắm vững thì ngữ pháp, đọc hiểu các bạn có thể làm bài tập. Mục tiêu giúp bạn học được từ vựng cơ thể người trong tiếng Nhật. Bản chất việc học theo chủ đề sẽ giúp các bạn ghi nhớ về hẳn các cụm từ riêng hẳn, thay vì học lộn xộn như trên giáo trình Mina no Nihong go…

Rate this post