Home Khái niệm Tố chất lãnh đạo tiếng anh là gì

Tố chất lãnh đạo tiếng anh là gì

0

Tố chất lãnh đạo tiếng Anh dịch ra tiếng Anh, những ví dụ cụ thể, những câu nói hay sử dụng cụm từ tố chất lãnh đạo.
Tố chất lãnh đạo tiếng Anh là leadership qualities /ˈliː.də.ʃɪp ˈkwɒl.ə.ti/ là chỉ người có tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo.
Một số mẫu câu tiếng Anh về tố chất lãnh đạo :
Tố chất lãnh đạo tiếng Anh là gì, ngoại ngữ SGVLeadership qualities play a dominant role in analysing the skills of a leader.
(Tố chất lãnh đạo đóng vai trò chủ đạo trong việc phân tích các kĩ năng của một nhà lãnh đạo).
The most important element of leadership qualities is confidence.
(Tự tin là yếu tố quan trọng nhất của tố chất lãnh đạo).
Hector who have great leadership qualities.
(Hector là người có tố chất lãnh đạo tuyệt vời).

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here