Home Khái niệm Thông báo tuyển dụng tiếng anh là gì

Thông báo tuyển dụng tiếng anh là gì

4
Tin tuyển dụng tiếng Anh là recruitment news, phiên âm rɪˈkruːt.mənt njuːz. Từ này miêu tả bài viết được đăng tải trên trang tuyển chọn nhân lực của công ty. Một số mẫu câu tiếng Anh về tin tuyển dụng.
Tin tuyển dụng tiếng Anh là recruitment news, phiên âm rɪˈkruːt.mənt njuːz. Từ này miêu tả bài viết được đăng tải trên trang tuyển chọn nhân lực của một công ty. Những bài viết này hết sức quan trọng vì chúng là cầu nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng.
Một số mẫu câu tiếng Anh về tin tuyển dụng.
Recruitment news can easily be found in the recruitment section of the company’s website.
Thông tin tuyển dụng có thể được dễ dàng tìm thấy trong mục tuyển dụng trên trang web của công ty.
The director demands that all incomplete recruitment news are completed and uploaded this evening.
Giám đốc yêu cầu tất cả các tin tuyển dụng chưa hoàn chỉnh phải được hoàn thành và đăng tải trong chiều nay.
Recruitment news are super important as they attract labors find the jobs they want.
Tin tuyển dụng rất quan trọng vì chúng thu hút người lao động tìm được việc làm mong muốn.
Thanks to the recruitment news on the company’s website, I finally landed on the job as freelance designer.
Nhờ vào tin tuyển dụng trên trang web của công ty, tôi đã có được việc làm với chức danh là nhà thiết kế tự do.
It is better to look for various recruitment news through different sources to find a suitable job.
Tốt nhất nên tìm nhiều tin tuyển dụng thông qua các nguồn khác nhau để tìm được một công việc phù hợp.
Rate this post

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here