Thông Báo: Ra mắt kênh truyền thông Facebook

Được thành lập vào cuối năm 2020, mới đầu lộ trình của website về học tập về Tiếng Nhật. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2021 mình quyết định sẽ đi sang cả mảng Anime – Manga.

Có thể nói do “mình thích thì mình đi thôi” chứ không có ai khuyên bảo gì. Vì vậy, mình sẽ viết bài liên quan đến tin tức anime, manga, kiến thức Tiếng Nhật. 

Về dự định ra mắt kênh truyền thông Facebook, mình đã định cuối năm 2021 (gần tết) sẽ ra mắt. Nhưng sau khi suy nghĩ, mình đã thành lập luôn và thông báo tới mọi bạn đọc.

Rate this post