Tạm biệt Takt Op. Destiny – Giải thích và kết thúc

Anna phát hiện ra “vật để lại” của Destiny (trong bản thể Cosette), và quyết tâm sử dụng sức mạnh, năng lực này để giúp ý nguyện hai người thành hiện thực – một thế giới nơi âm nhạc có thể phát triển phồn thịnh.

Nghĩa là, “phần hồn” của Destiny tuy còn sống, nhưng mọi ký ức về Takt cũng không còn, thứ “chuyển hóa” sang Anna chỉ là nguồn sức mạnh của Destiny.

Musicart là những người, thứ vũ khí được tạo ra từ các bản nhạc. Người thì có thể mất, nhưng nhạc phẩm vẫn luôn trường tồn với thời gian, lí giải vì sao nguồn sức mạnh này có thể truyền tải từ người này sang người khác, như trường hợp của Destiny, dù “bản chủ thể” không còn tồn tại.

Bên cạnh đó, Anna vẫn là Anna, cô không bị Destiny chiếm đoạt nhân dạng toàn phần như đã làm với Cosette.

Ta có thể lí giải trường hợp này rằng Destiny là một “biến thể” đặc biệt, luật lệ mà ta đã từng biết về musicart không được áp dụng cho Destiny, và người chị của Anna là một nhà nghiên cứu, cô cũng góp công tìm ra con đường để giúp bảo toàn nhân dạng cho Anna.

Trong khi vẫn sử dụng được nguồn sức mạnh này (Anna như magical girl vậy, có thể biến hình qua lại).

Rate this post