Take on là gì

79 lượt xem Khái niệm
Take on là gì

Take on là gì ? 10 cặp động từ + giới từ với ‘Take’

10 cụm “take + giới từ” sau chỉ mang đến những nét nghĩa trong phần quiz. Ngoài những nghĩa dưới đây, những cụm động từ này còn rất nhiều nghĩa khác. Ví dụ, các cụm như “take in”, “take off”, “take out” có ít nhất 6 đến 7 nghĩa được dùng thường xuyên. 

Để nhớ được những cụm từ này, không có cách nào khác ngoài việc học thuộc lòng. Ngoài ra, thường xuyên luyện tập những bài tập như thế này cũng sẽ giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn. 

take sb out(Informal) To escort, as a date.đưa ai đó ra ngoài để hẹn hò
take on To undertake or begin to handle:

Ex: Took on extra responsibilities. 

nhận lấy nắm lấy
take sth downTo bring to a lower position from a higher onehạ cái gì xuống 
take back To retract (something stated or written).Rút lại điều gì đã nói hoặc viết
take in To deceive or swindle

Ex: She was taken in by a confidence artist. 

Lừa đảo, lừa bịp
take off To rise into the air or begin flight

Ex: The plane took off on time.

cất cánh
take over To assume control, management, or responsibility

Ex: I’m taking over while the supervisor is on vacation.

nắm lấy quyền kiểm soát, chiếm quyền
take afterTo resemble in appearance, temperament, or character.giống với (người nào, vật gì) về vẻ ngoài, nhiệt độ, tính cách…
take forTo regard as

Ex: Do you take me for a fool?  

Xem là như thế nào
take away To move (something) from a position occupiedTước bỏ cái gì khỏi ai, cái gì hoặc vị trí nào đó.
Take on là gì
5 (100%) 2 votes

Bài viết liên quan