Soạn văn 12

Soạn Văn 12 – Hướng dẫn Học tốt ngữ văn 12 tập 1 & 2

Hướng dẫn Soạn văn lớp 12 Tập 1

Tuần 1

 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2

 • Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3

 • Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4

 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
 • Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5

 • Phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6

 • Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7

 • Tây tiến (Quang Dũng)
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8

 • Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 1: Tác giả
 • Luật thơ

Tuần 9

 • Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 2: Tác phẩm
 • Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10

Soạn Văn 12

Các bài soạn văn mẫu lớp 12 cơ bản và nâng cao

Tuần 11

 • Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12

 • Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
 • Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
 • Đò lèn (Nguyễn Duy)
 • Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13

 • Sóng (Xuân Quỳnh)
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14

 • Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
 • Bác ơi! (Tố Hữu)
 • Tự do (P.Ê-luy-a)
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15

 • Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16

 • Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
 • Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17

 • Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
 • Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
 • Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

 • Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1
 • Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Hướng dẫn Soạn văn lớp 12 Tập 2

Tuần 19

 • Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Nhân vật giao tiếp

Tuần 21

 • Vợ Nhặt (Kim Lân)
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

 • Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
 • Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Tuần 23

 • Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24

 • Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
 • Thực hành về hàm ý

Tuần 25

 • Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
 • Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
 • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

 • Thuốc (Lỗ Tấn)
 • Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận.

Soạn Văn 12

Hướng dẫn học sinh Soạn Văn 12

Tuần 27

 • Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Tuần 28

 • Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

 • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

 • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
 • Phát biểu tự do

Tuần 31

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản tổng kết

Tuần 32

 • Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Ôn tập phần làm văn

Tuần 33

 • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
 • Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

 • Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12
5/5 - (3 bình chọn)