Soạn văn 11

Soạn văn 11 – Học tốt ngữ văn lớp 11 – Để học tốt môn Ngữ văn 11

Hướng dẫn soạn Văn lớp 11

Tuần 1

 • Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2

 • Tự tình – Hồ Xuân Hương
 • Câu cá mùa thu (Thu điếu)
 • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 • Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

 • Thương vợ – Trần Tế Xương
 • Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến
 • Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4

 • Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
 • Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
 • Luyện tập thao tác lập luận phân tích.

Soạn văn 11

Soạn văn 11 theo sách giáo khoa

Tuần 5

 • Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6

 • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
 • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm
 • Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

 • Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
 • Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
 • Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

 • Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 • Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học.

Tuần 10

 • Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
 • Ngữ cảnh.

Soạn văn 11

Các bài soạn văn 11 SGK

Tuần 11

 • Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
 • Luyện tập thao tác lập luận so sánh
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12

 • Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13

 • Một số thể loại văn học: thơ, truyện
 • Chí Phèo – Phần 1: Tác giả Nam Cao
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14

 • Chí Phèo – Phần 2: Tác phẩm
 • Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
 • Bản tin

Tuần 15

 • Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
 • Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
 • Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
 • Luyện tập viết bản tin
 • Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16

 • Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
 • Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17

 • Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)
 • Ôn tập phần Văn học

Tuần 18

 • Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
 • Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Hướng dẫn Soạn văn lớp 11 Tập 2

Tuần 19

 • Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
 • Nghĩa của câu
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Hầu trời (Tản Đà)
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

 • Vội vàng (Xuân Diệu)
 • Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22

 • Tràng Giang (Huy Cận)
 • Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

 • Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
 • Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24

 • Từ ấy (Tố Hữu)
 • Lai tân (Hồ Chí Minh)
 • Nhớ đồng (Tố Hữu)
 • Tương tư (Nguyễn Bính)
 • Chiều xuân (Anh Thơ)
 • Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25

 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

 • Tôi yêu em (Pu-Skin)
 • Bài thơ số 28 (Ta-go)
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27

 • Người trong bao (Sê-khốp)
 • Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28

 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận.

Soạn văn 11

Giáo án môn Văn học lớp 11

Tuần 29

 • Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
 • Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30

 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

 • Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

 • Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

 • Ôn tập phần văn học (Kì 2)
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

 • Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
 • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

 

5/5 - (2 bình chọn)