So cool là gì

So cool có thể hiểu là một câu khen kiểu như thật tuyệt. Nghĩa thông thường của từ cool là để chỉ trạng thái mát mẻ hoặc tán thành với một ý tưởng nào đó vì vậy bạn cần nghe kỹ để hiểu đúng văn cảnh của từ.
So cool có nghĩa là một câu khen kiểu như thật tuyệt. Nghĩa gốc cool là để chỉ thường dùng để nói đến nhiệt độ mát, lạnh, sảng khoái nhưng tiếng lóng gần như đồng nghĩa với từ tuyệt vời dùng khi bạn nghĩ rằng thứ gì đó hay ho, đáng chú ý, còn khi dùng cho người thì là đang khen người đó tuyệt vời, giỏi giang, hay hàm ý rằng người đó luôn bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
Một số mẫu câu cảm thán tiếng Anh.
Excellent. Our sales are still going up untill now.
So cool nghĩa là gìTuyệt vời. Tới giờ này doanh thu của chúng ta vẫn đang tăng lên.
How lucky you are. You’ve just won a valuable award.
Cậu thật may mắn quá. Cậu vừa mới thắng một giải thưởng rất có giá trị.
Oh, you did decorate this room perfectly, well done.
Ồ, cậu trang trí căn phòng này thật hoàn hảo, làm tốt lắm.
What more could I want.
Tôi còn có thể mong muốn điều gì hơn được nữa.
This is so awesome. I can’t believe this happened.
Thật tuyệt vời. Không thể tin được là nó đã xảy ra.
You don’t know how excited I am to be able to.
Bạn không biết tôi vui mừng thế nào khi được.
What a pity.
Đáng tiếc thật.
Damn it. They stole my bike.
Chết tiệt. Chúng lấy mất xe đạp của tôi rồi.

Rate this post