Sinh học 7 – Soạn sinh học lớp 7

Sinh học 7 – Soạn sinh học lớp 7 – Giải bài tập sinh học 7

Trong bài này mình sẽ hệ thống lại toàn bộ chương trình học trong bộ môn sinh học lớp 7. Các giáo án điện tử online theo chương trình mới nhất môn sinh 7. Các bài hướng dẫn giải bài tập sinh học sách giáo khoa.

Giáo án môn Sinh học 7

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú
Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh.
Sinh học 7

Chương 2: Ngành ruột khoang

Bài 8: Thủy tức
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các ngành giun

Bài 11: Sán lá gan
Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Bài 13: Giun đũa
Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
Bài 15: Giun đất
Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành thân mềm

Bài 18: Trai sống
Bài 19: Một số thân mềm khác
Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

Bài 22: Tôm sông
Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Bài 26: Châu chấu
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Bài 31: Cá chép
Bài 32: Thực hành: Mổ cá
Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Bài 35: Ếch đồng
Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 41: Chim bồ câu

Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
Bài 46: Thỏ
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương 8: Động vật và đời sống con ngườiBài 57: Đa dạng sinh học.
Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo).
Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học.
Bài 60: Động vật quý hiếm.
Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương.
Bài 63: Ôn tập
Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên. 
Có thể nói Sinh học 7 là một trong những môn học đem lại rất nhiều hữu ích cho các em học sinh. Các em được cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về thiên nhiên cuộc sốc. Đặc biệt về thế giới động vật, thực vật, thế giới muôn loài.
5/5 - (3 bình chọn)