[Share] Lời bài hát, Lyrics, Vietsub Dance Monkey – Tones and I/ OLP Tiếng Anh

Dance Monkey là bài hát vui nhộn của Tones and I. Hôm na OLP Tiếng Anh sẽ chia sẻ cùng bạn lời bài hát, lời dịch bài hát này. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu.

Lời bài hát, Lyrics, Vietsub Dance Monkey – Tones and I

Họ nói ôi chúa ơi, tôi thấy cách bạn tỏa sáng
They say oh my God I see the way you shine

Hãy nắm lấy tay bạn, người thân yêu của tôi, và đặt cả hai vào tay tôi
Take your hand, my dear, and place them both in mine

Bạn biết bạn đã ngăn tôi chết khi tôi đi ngang qua
You know you stopped me dead while I was passing by

Và bây giờ tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy thêm một lần nữa
And now I beg to see you dance just one more time
Ooh tôi gặp bạn, gặp bạn, gặp lại bạn mọi lúc
Ooh I see you, see you, see you every time

Và ôi tôi, tôi, tôi thích phong cách của bạn
And oh my I, I, I like your style

Bạn, bạn làm cho tôi, làm cho tôi, làm cho tôi muốn khóc
You, you make me, make me, make me wanna cry

Và bây giờ tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy thêm một lần nữa
And now I beg to see you dance just one more time
Vì vậy, họ nói
So they say

Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh, oh, oh
Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh

Tôi chưa bao giờ thấy ai làm những điều bạn làm trước đây
I’ve never seen anybody do the things you do before

Họ nói di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ay, ay, ay
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả
And when you’re done I’ll make you do it all again
Tôi đã nói trời ơi, tôi thấy bạn đang đi ngang qua
I said oh my God I see you walking by

Hãy nắm lấy tay anh, em yêu, và nhìn vào mắt anh
Take my hands, my dear, and look me in my eyes

Giống như một con khỉ mà tôi đã nhảy cả đời
Just like a monkey I’ve been dancing my whole life

Nhưng bạn chỉ cầu xin được nhìn thấy tôi nhảy thêm một lần nữa
But you just beg to see me dance just one more time
Ooh tôi gặp bạn, gặp bạn, gặp lại bạn mọi lúc
Ooh I see you, see you, see you every time

Và ôi tôi, tôi thích phong cách của bạn
And oh my I, I like your style

Bạn, bạn làm cho tôi, làm cho tôi, làm cho tôi muốn khóc
You, you make me, make me, make me wanna cry

Và bây giờ tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy thêm một lần nữa
And now I beg to see you dance just one more time
Vì vậy, họ nói
So they say

Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh, oh, oh
Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh

Tôi chưa bao giờ thấy ai làm những điều bạn làm trước đây
I’ve never seen anybody do the things you do before

Họ nói di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ay, ay, ay
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả
And when you’re done I’ll make you do it all again
Họ nói
They say

Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Tôi chưa bao giờ thấy ai làm những điều bạn làm trước đây
I’ve never seen anybody do the things you do before

Họ nói di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ay, ay, ay
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả
And when you’re done I’ll make you do it all again
Ooh
Ooh

Woah-oh, woah-oh, oh
Woah-oh, woah-oh, oh

Ooh
Ooh

Ah ah, ah
Ah ah, ah
Họ nói
They say

Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh, oh, oh
Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh

Tôi chưa bao giờ thấy ai làm những điều bạn làm trước đây
I’ve never seen anybody do the things you do before

Họ nói di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ay, ay, ay
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả
And when you’re done I’ll make you do it all again
Họ nói
They say

Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Tôi chưa bao giờ thấy ai làm những điều bạn làm trước đây
I’ve never seen anybody do the things you do before

Họ nói di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ay, ay, ay
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả
And when you’re done I’ll make you do it all again

Tất cả một lần nữa
All again

Xem thêm>>

[Vietsub/Lyrics, Lời dịch] Places we won’t walk – Bruno Major/OLPTienganh.vn

Lời bài hát lời dịch, vietsub Cheating On You – Charlie Puth/ OLP Tieng Anh

[Share] Lời bài hát, lyrics Double take – Dhruv/ OLP Tiếng Anh

Trên đây là lời bài hát, lời dịch Tiếng Viêt bài hát Dance Monkey – Tones and I. Mong rằng bạn đã có những trải nghiệm tuyệt vời cùng chúng mình.
Hôm nay những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!

Rate this post