Home Học Tiếng Anh Cơ Bản [OLP Tiếng Anh] Tổng hợp về Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh

[OLP Tiếng Anh] Tổng hợp về Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh

5
[OLP Tiếng Anh] Tổng hợp về Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh

Bạn đang muốn tìm hiểu về các phép tính trong tiếng anh? Bạn đang muốn học về phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh. Hôm nay OLP Tiếng Anh sẻ chia sẻ cùng bạn tần tần tật những câu hỏi trên nhé!

Tìm hiểu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc và viết Bốn phép toán cơ bản trong tiếng Anh, đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Để hiểu tốt chương này, bạn cần tham khảo các chương trước về cách đọc viết các số trong tiếng Anh.

Một số từ vựng trong phép tính trong Tiếng Anh.

addition [ ə’diʃən ] : phép cộng

subtraction [ səb’ trækʃən ] : phép trừ

multiplication [ mʌltiplication ] : phép nhân

division [ də’ viʒən ] : phép chia

multiplication table [ mʌltiplication teibəl ] : bảng cửu chương

add [ æd ] : cộng, thêm vào

subtract [ səb’ trækt ] : trừ, bớt đi

divide [ də’ vaid ] : chia

plus [ plʌs ] : cộng, thêm vào

minus [ ‘mainəs ] : trừ, bớt đi

Đừng bỏ lỡ>>

A. Phép tính trong tiếng Anh

Phép cộng (Addition) trong tiếng Anh

Với phép cộng:

  • Để biểu diễn cho dấu cộng (+), bạn có thể sử dụng and, make hoặc plus.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal
Phép tính trong tiếng anh
Phép tính trong tiếng anh

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 7 + 4 = 11:
– Seven and four is eleven. – Seven and four’s eleven. – Seven and four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học).

Xem ngay>>

B Phép trừ (Subtraction) trong tiếng Anh

Với phép trừ:

  • Để biểu diễn cho dấu trừ (-), bạn có thể sử dụng minus. Hoặc bạn có thể sử dụng giới từ from với cách nói ngược lại.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:
– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

C Phép nhân (Multiplication) trong tiếng Anh

Với phép nhân:

  • Để biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói hai số nhân liên tiếp nhau, trong đó số nhân thứ hai biểu diễn ở dạng số nhiều.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 5 x 6 = 30:
– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Xem ngay>>

D Phép chia (Division) trong tiếng Anh

Với phép chia:

  • Để biểu diễn cho dấu chia (÷), bạn có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo cách nói ngược lại như trong phép trừ.
  • Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be, equal hoặc sử dụng go.

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 20 ÷ 5 = 4:
– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)
Ghi chú: Nếu bài toán có các số hạng hoặc kết quả là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách đọc viết các số trong các chương trước.
Ví dụ bài toán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn có thể nói:
Five divided by five is/equals two point five.

Trên đây là tất tần tật về phép tính trong Tiếng Anh. Mong rằng bạn đã có thêm rất nhiều kiến thức để học tập thật tốt.

Chúc các bạn vui khỏe và luôn đồng hành cùng OLP Tiếng Anh!

5/5 - (3 bình chọn)

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here