[Update] Phép Lai Thuận Nghịch Là Gì ? Tổng hợp Ví dụ Phép lai thuận nghịch

Phép lai thuận nghịch là gì? Phép lai thuận nghịch có ảnh hưởng gì đến hình dạng, ngoại hình của một đứa trẻ? Ví dụ về phép lai thuận nghịch như thế nào? Hôm nay OLP Tiếng Anh sẽ chia sẻ cùng bạn tất tần tật về phép lai thuận nghịch.

Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nào!

Phép lai thuận nghịch là gì?

Phép lai thuận nghịch là gì? Phép lao theo hai hướng, hướng thứ nhất lấy dạng này làm bố thì hướng kia chính dạng đó làm làm mẹ.B.Phép lai trở lại của con lai có kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn để xác định kiểu gen của cá thể mang kiểu hình trội.C.Phép lai trở lại của con lai có kiểu hình lặn với cá thể có kiểu hình trội để xác định kiểu gen cá thể mang kiểu hình trội.D.Phép lai giữa các cá thể F1 với nhau để xác định sự phân li của các tính trạng.

Phép lai thuận nghịch gồm là hai phép lai (thuận và nghịch) trong đó ở phép lai thuận, đã dùng bố mẹ với kiểu hình khác nhau thì ở phép lai nghịch cũng dùng hai kiểu hình đó nhưng đổi vai trò của bố và mẹ.

Đừng bỏ lỡ>>

Ví dụ về phép lai thuận nghịch

Phép  lai thuận:
Ptc:       ♀ Mắt đỏ      ×     ♂  Mắt trắng
F1:   100% ♀ Mắt đỏ     :     100% ♂ Mắt đỏ
F2:   100% ♀ Mắt đỏ  : 

50% ♂ Mắt đỏ  :  50% ♂ mắt trắng

Phép lai nghịch:
Ptc:     ♀  Mắt trắng    ×    ♂ Mắt đỏ
F1:    100% ♀ Mắt đỏ :  100% ♂ Mắt trắng
F2: 50% ♀ Mắt đỏ  :  50% ♀ Mắt trắng  : 

50% ♂ Mắt đỏ :  50% ♂ Mắt trắng

 • Nhận xét
  • Kết quả phép lai thuận, nghịch là khác nhau
  • Có sự phân li không đồng đều ở 2 giới
  • Dựa vào phép lai thuận: mắt đỏ là tính trạng trội, mắt trắng là tính trạng lặn. Một gen quy định một tính trạng
  • Quy ước gen: A: mắt đỏ; a: mắt trắng
 • Giải thích
  • Gen quy định tính trạng màu mắt chỉ có trên NST X mà không có alen tương ứng trên NST Y
  • Cá thể đực (XY) chỉ cần 1 gen lặn a nằm trên X đã biểu hiện ra kiểu hình mắt trắng
  • Cá thể cái (XX) cần 2 gen lặn a mới cho kiểu hình mắt trắng
 • Cơ sở tế bào học
  • Cơ sở tế bào học của các phép lai chính là sự phân li của cặp NST giới tính trong giảm phân và sự tổ hợp trong thụ tinh dẫn đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen quy định màu mắt
 • Kết luận
  • Gen quy định tính trạng chỉ có trên NST X mà không có trên Y nên cá thể đực chỉ cần có 1 alen lặn nằm trên X là đã biểu hiện thành kiểu hình
  • Gen trên NST X di truyền theo quy luật di truyền chéo
   • Gen trên X của bố truyền cho con gái, con trai nhận gen trên X từ mẹ
   • Tính trạng được biểu hiện không đều ở cả 2 giới
  • Một số bệnh di truyền ở người do gen lặn trên NST X: mù màu, máu khó đông…
 • Gen trên NST Y
  • Tính trạng do gen nằm trên NST Y chỉ biểu hiện ở 1 giới
  • Di truyền thẳng (cha truyền cho con trai)
 • Nhận xét
  • NST X có những gen mà trên Y không có hoặc trên Y có những gen mà trên X không có
  • Gen ở đoạn không tương đồng trên NST Y thì tính trạng do gen này quy định chỉ được biểu hiện ở 1 giới
  • Gen nằm trên NST Y di truyền thẳng
 • Ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính
  • Dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực, cái và điều chỉnh tỉ lệ đực, cái tuỳ thuộc vào mục tiêu sản xuất

Đừng bỏ lỡ>>

[SHARE] Top 10 Quà Valentine Ý Nghĩa Nhất Cho Ngày Lễ Tình Nhân

VIDEO nói về Phép Lai Thuận Nghịch

 

Rate this post