Lớp đào tạo Ninja đầu tiên mở tại Nhật Bản

Mới đây, lớp đào tạo ninja đầu tiên mở tại Nhật Bản do gia tộc ninja Fuma (風魔) – nghĩa là Phong Ma đã từng biến mất khỏi lịch sử cách đây hơn 4000 năm, nhưng nay được xuất hiện lại tại thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. 

Rate this post