Lời bài hát Trống Cơm – Bé Tú Anh

Trống Cơm - Bé Tú Anh

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Trống Cơm
Ca sĩ: Bé Tú Anh
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Oánh
Album: unknown
Ngày ra mắt: 18/05/2021
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Thiếu Nhi

 

Lời bài hát Trống Cơm – Bé Tú Anh

Ê…
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ ô mấy bông mà nên bông
Ô mấy bông mà nên bông
(Ô mấy bông mà nên bông… Ô mấy bông mà nên bông)
Một bầy tang tình con xít
Một bầy tang tình con xít
Ô mấy lội (lội) lội (lội) lội lội… sông
Ô mấy đi tìm… Em nhớ thương ai?
Đôi con mắt… Ô mấy lim dim(Ha ha ha)
Đôi con mắt …Ô mấy lim dim(Hi hi hi)
Ô…(Áh…)
Ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm em nhớ thương ai?
Duyên nợ cách tang bồng
Duyên nợ cách tang bồng
Êh…
Êh…
Êh… Êh…
Êh Êh Êh Êh
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ ô mấy bông mà nên bông
Ô mấy bông mà nên bông
(Ô mấy bông mà nên bông… Ô mấy bông mà nên bông)
Một bầy tang tình con xít
Một bầy tang tình con xít
Ô mấy lội (lội) lội (lội) lội lội… sông
Ô mấy đi tìm… Em nhớ thương ai?
Đôi con mắt… Ô mấy lim dim(Ha ha ha)
Đôi con mắt …Ô mấy lim dim(Hi hi hi)
Ô…(Áh…)
Ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm em nhớ thương ai?
Duyên nợ cách tang bồng
Duyên nợ cách tang bồng
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ ô mấy bông mà nên bông
Ô mấy bông mà nên bông
(Ô mấy bông mà nên bông… Ô mấy bông mà nên bông)
Một bầy tang tình con xít
Một bầy tang tình con xít
Ô mấy lội (lội) lội (lội) lội lội… sông
Ô mấy đi tìm… Em nhớ thương ai?
Đôi con mắt… Ô mấy lim dim(Ha ha ha)
Đôi con mắt …Ô mấy lim dim(Hi hi hi)
Ô…(Áh…)
Ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm em nhớ thương ai?
Duyên nợ cách tang bồng
Duyên nợ cách tang bồng

Rate this post