Home Âm nhạc Lời bài hát Old MacDonald Had a Farm (Nursery Rhyme) – Songs For Children

Lời bài hát Old MacDonald Had a Farm (Nursery Rhyme) – Songs For Children

0
Lời bài hát Old MacDonald Had a Farm (Nursery Rhyme) – Songs For Children

Old MacDonald Had a Farm (Nursery Rhyme) - Songs For Children

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Old MacDonald Had a Farm (Nursery Rhyme)
Ca sĩ: Songs For Children
Sáng tác: unknown
Album: Bài Hát Dành Cho Bé (The Most Popular Songs For Kids)
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: Âu Mỹ, Children’s Music

 

Lời bài hát Old MacDonald Had a Farm (Nursery Rhyme) – Songs For ChildrenBài hát: Old MacDonald Had a Farm
Ca sĩ: Songs For Children

Old MACDONALD
Had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm
He had a cow
E-I-E-I-O
With a moo moo here
And a moo moo there
Here a moo
There a moo
Everywhere A moo moo
Old MacDonald
Had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD
Had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm
He had a pig
E-I-E-I-O
With a oink oink here
And a oink oink there
Here a oink There a oink
Everywhere a oink oink
Old MacDonald
Had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD
Had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm
He had a duck
E-I-E-I-O
With a quack quack here
And a quack quack there
Here a quack There a quack
Everywhere A quack quack
Old MacDonald
Had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD
Had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm
He had a horse
E-I-E-I-O
With a neigh neigh here
And a neigh neigh there
Here a neighThere a neigh
Everywhere a neigh neigh
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD
Had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm
He had a lamb
E-I-E-I-O
With a baa baa here
And a baa baa there
Here a baaThere a baa
Everywhere a baa baa
Old MacDonald
Had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD
Had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm
He had some chickens
E-I-E-I-O
With a cluck cluck here
And a cluck cluck there
Here a cluck There a cluck
Everywhere A cluck cluck
With a baa baa here
And a baa baa there
Here a baa There a baa
Everywhere A baa baa
With a neigh neigh here
And a neigh neigh there
Here a neigh There a neigh
Everywhere A neigh neigh
With a quack quack here
And a quack quack there
Here a quack There a quack
Everywherea quack quack
With a oink oink here
And a oink oink there
Here a oink There a oink
Everywhere a oink oink
With a moo moo here
And a moo moo there
Here a moo There a moo
Everywhere A moo moo

Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Rate this post