Home Âm nhạc Lời bài hát Gadda-Da-Vida – Boney M

Lời bài hát Gadda-Da-Vida – Boney M

0
Lời bài hát Gadda-Da-Vida – Boney M

Gadda-Da-Vida - Boney M

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Gadda-Da-Vida
Ca sĩ: Boney M
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: unknown

 

Lời bài hát Gadda-Da-Vida – Boney MBài Hát: Gadda-Da-Vida
Ca Sĩ: Boney M

In a
Gadda-Da-Vida, Baby
You know that
I’m loving you

In a
Gadda-Da-Vida, Honey
You know I’ll
Always be true

In a
Gadda-Da-Vida, Baby
You know that
I’m loving you

In a
Gadda-Da-Vida, Honey
You know I’ll
Always be true

In a
Gadda-Da-Vida, Baby
You know that
I’m loving you

In a
Gadda-Da-Vida, Honey
You know I’ll
Always be true

In a Gadda-Da-Vida, Honey

Don’t you know that
I’m loving you

In a Gadda-Da-Vida, Baby

Don’t you know that I’ll
Always be true

Oh won’t you come
With me

And take my hand

Oh won’t you come
With me

And walk this
Land
Please take my
Hand

In a Gadda-Da-Vida, Baby

Don’t you know that
I’m loving you

In a Gadda-Da-Vida, Baby

Don’t you know that I’ll
Always be true

Oh won’t you come
With me

And take my hand

Oh won’t you come
With me

And walk this
Land
Please take my
Hand

In a
Gadda-Da-Vida, Baby

In a Gadda-Da-Vida, Honey

In a
Gadda-Da-Vida, Baby
You know that
I’m loving you

In a
Gadda-Da-Vida, Honey
You know I’ll
Always be true

In a
Gadda-Da-Vida, Baby
You know that
I’m loving you

In a
Gadda-Da-Vida, Honey
You know I’ll
Always be true

In a Gadda-Da-Vida, Honey

Don’t you know that
I’m loving you

In a Gadda-Da-Vida, Baby

Don’t you know that I’ll
Always be true

In a Gadda-Da-Vida, Honey

Don’t you know that
I’m loving you

In a Gadda-Da-Vida, Baby

Don’t you know that I’ll
Always be true

In a Gadda-Da-Vida, Honey

Don’t you know that
I’m loving you

Rate this post