Lời bài hát Found a Peanut – The Countdown Kids

Found a Peanut - The Countdown Kids

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Found a Peanut
Ca sĩ: The Countdown Kids
Sáng tác: unknown
Album: 150 Fun Songs For Kids
Ngày ra mắt: 02/11/2018
Thể loại: Âu Mỹ, Children’s Music

 

Lời bài hát Found a Peanut – The Countdown Kids

Bài hát: Found a Peanut
Ca sĩ: The Countdown Kids

Found a peanut, found a peanut
Found a peanut just now

Just now I found a peanut
Found a peanut just now

Cracked it open, cracked it open
Cracked it open just now
Just now I cracked it open
Cracked it open just now

It was rotten, it was rotten
It was rotten just now
Just now it was rotten
It was rotten just now

Ate it anyway, ate it anyway
Ate it anyway just now
Just now I ate it anyway
Ate it anyway just now

Got a stomach ache
Got a stomach ache
Got a stomach ache just now
Just now I got a stomach ache
Got a stomach ache just now

Called the doctor, called the doctor
Called the doctor just now
Just now I called the doctor
Called the doctor just now

Penicillin, Penicillin
Penicillin just now
Just now I took Penicillin
Penicillin just now

Operation, operation
Operation just now
Just now an operation
An operation just now

Died anyway, died anyway
Died anyway just now
Just now I died anyway
Died anyway just now

Went to heaven, went to heaven
Went to heaven just now
Just now I went to heaven
Went to heaven just now

Wouldn’t take me, wouldn’t take me
Wouldn’t take me just now
Just now Heaven wouldn’t take me
Wouldn’t take me just now

Went the other way
Went the other way
Went the other way just now
Just now I went the other way
Went the other way just now

Didn’t want me, didn’t want me
Didn’t want me just now
Just now they didn’t want me
Didn’t want me just now

Was a dream, was a dream
Was a dream just now
Just now it was a dream
Was a dream, just now

Then I woke up
Then I woke up
Then I woke up just now
Just now I woke up
I woke up just now

Found a peanut, found a peanut
Found a peanut just now
Just now I found a peanut
Found a peanut just now

Rate this post