Home Khái niệm Lockstitch là gì

Lockstitch là gì

0

Lockstitch được dịch là mũi khâu chằng, phiên âm là lɒkstɪtʃ. Lockstitch là một mũi khâu được thực hiện bởi một máy may bằng cách liên kết chắc chắn với nhau bằng hai sợi hoặc mũi khâu.
Lockstitch được dịch là mũi khâu chằng, phiên âm là /lɒkstɪtʃ/. Lockstitch là một mũi khâu được thực hiện bởi một máy may bằng cách liên kết chắc chắn với nhau bằng hai sợi hoặc mũi khâu. Mũi khâu là khâu cơ học phổ biến nhất được thực hiện bởi máy may.
Lockstich được đặt tên bởi vì hai sợi trên và dưới khóa đan xen với nhau trong lỗ trên vải mà chúng đi qua. Các sợi trên chạy từ một ống chỉ giữa trên một trục chính trên hoặc bên cạnh máy, thông qua một cơ chế căng, qua cánh tay cầm và cuối cùng là qua lỗ trên kim.
Mũi khâu được hình thành ở trung tâm độ dày của vật liệu, các cơ chế căng chỉ, một cho ren trên và một cho ren dưới ngăn không cho ren kéo điểm vướng ra khỏi giữa vật liệu.
Một số loại máy trong ngành may mặc:
Single needle lockstitch /ˈsɪŋɡlˈniːdl lɒkstɪtʃ/: Máy may một kim.
Double needle lockstitch /ˈdʌblˈniːdl lɒkstɪtʃ/: Máy may hai kim.
Overlock machine /ˈəʊvərlɒk məˈʃiːn/: Máy vắt sổ.
Fusing machine /fjuːz məˈʃiːn/: Máy ép keo.
Hemming machine /henɪŋ məˈʃiːn/: Máy lên lai.
Special sewing machine /ˈspeʃlˈsəʊɪŋ məˈʃiːn/: Máy may chuyên dùng.
Spreading machine /ˈspredɪŋ məˈʃiːn/: Máy trải vải.
Các mẫu câu liên quan đến may mặc:
The chief articles of import are apparel and textiles, machinery.
Các mặt hàng nhập khẩu chính là hàng may mặc, máy móc.
In the past, Mart only represented fashion apparel, accessories and textiles.
Trước đây, Mart chỉ đại diện cho thời trang may mặc, phụ kiện dệt may.
You see, over there are infant clothes and costumes for pregnant women.
Bạn thấy đấy, ở đằng kia là những bộ quần áo trẻ sơ sinh và trang phục cho phụ nữ có thai.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here