Home Tài liệu giáo trình học các môn trung học cơ sở Hóa học 8 – Hướng dẫn giải bài tập hóa 8

Hóa học 8 – Hướng dẫn giải bài tập hóa 8

0
Hóa học 8 – Hướng dẫn giải bài tập hóa 8

Hóa học 8 – Hướng dẫn giải bài tập hóa 8 – Giải bt hóa 8 sgk

Tổng hợp các cách giải bài tập Hóa 8

Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

 • Bài 1: Mở đầu môn Hóa học
 • Bài 2: Chất
 • Bài 3: Bài thực hành 1
 • Bài 4: Nguyên tử
 • Bài 5: Nguyên tố hóa học
 • Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử
 • Bài 7: Bài thực hành 2
 • Bài 8: Bài luyện tập 1
 • Bài 9: Công thức hóa học
 • Bài 10: Hóa trị
 • Bài 11: Bài luyện tập 2

Chương 2: Phản ứng hóa học

 • Bài 12: Sự biến đổi chất
 • Bài 13: Phản ứng hóa học
 • Bài 14: Bài thực hành 3
 • Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
 • Bài 16: Phương trình hóa học
 • Bài 17: Bài luyện tập 3

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

 • Bài 18: Mol
 • Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
 • Bài 20: Tỉ khối của chất khí
 • Bài 21: Tính theo công thức hóa học
 • Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
 • Bài 23: Bài luyện tập 4

Chương 4: Oxi – Không khí

 • Bài 24: Tính chất của oxi
 • Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
 • Bài 26: Oxit
 • Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
 • Bài 28: Không khí – sự cháy
 • Bài 29: Bài luyện tập 5
 • Bài 30: Bài thực hành 4

Chương 5: Hiđro – Nước

 • Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • Bài 34: Bài luyện tập 6
 • Bài 35: Bài thực hành 5
 • Bài 36: Nước
 • Bài 37: Axit – Bazơ – Muối
 • Bài 38: Bài luyện tập 7
 • Bài 39: Bài thực hành 6

Chương 6: Dung dịch

 • Bài 40: Dung dịch
 • Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
 • Bài 42: Nồng độ dung dịch
 • Bài 43: Pha chế dung dịch
 • Bài 44: Bài luyện tập 8
 • Bài 45: Bài thực hành 7

Mục lục giải bài tập Hóa 8 theo chương:

 • Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử
 • Chương 2: Phản ứng hóa học
 • Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Chương 4: Oxi – Không khí
 • Chương 5: Hiđro – Nước
 • Chương 6: Dung dịch
3.4/5 - (5 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here