điểm gpa là gì

Điểm GPA cũng quan trọng khi các bạn muốn xin vào các trường đại học ở Mỹ, đặc biệt cho các bạn có ý định du học hay xin học bổng.
GPA là từ viết tắt của cụm từ Grade Point Average được hiểu là điểm trung bình theo hệ thống giáo dục Mỹ.
GPA là một tiêu chí đánh giá học lực của học sinh, sinh viên qua đó phần nào thể hiện trình độ học và mức độ cố gắng trong học tập.
SGV, điểm GPA là gì Điểm GPA được tính bằng cách cộng các điểm trung bình của các môn học rồi chia đều ra để lấy điểm số trung bình.
GPA chính là điểm trung bình môn học, cũng tương tự như ở Việt Nam, một số môn học sẽ chiếm số tín chỉ khác nhau trong bảng tính trung bình. Các môn học quan trọng hoặc thời lượng nhiều sẽ thể hiện ở số tín chỉ cao.
GPA được tính theo thang điểm 4, khác với thang điểm của Việt Nam là 10, và 4 là điểm cao nhất. Điểm được đánh dấu theo các mức (A, B, C, D, F) hoặc dạng số từ 0 đến 4.
Các trường đại học tại Mỹ thường yêu cầu điểm GPA ít nhất phải là 3.3, nếu muốn xin học bổng thì GPA phải đạt trên 3.9.

Rate this post