Home Tin tức Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

0
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

Tài liệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật file pdf

Có thể nói ” cấu trúc dữ liệu và giải thuật ” là môn học mà bất cứ sinh viên ngành công nghệ đều phải kinh qua. Và cụm từ này cũng không còn xa lạ gì,có thể nói là ngán ngẫm khi học bộ môn này.
Tuy nhiên với một số bạn đang theo học ngành công nghệ thông tin muốn chuẩn bị tài liệu để nghiên cứu trước. Thì Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf sẽ là file tài liệu rất hữu ích cho các bạn. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho bạn tài liệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf full Download. Tuy nhiên chúng ta cũng cần tìm hiểu một số kiến thức quan trọng sau đây.
Theo tài liệu chuyên ngành công nghệ thông tin ghi lại, cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự, có hệ thống để dữ liệu có thể được sử dụng một cách hiệu quả.
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

Cấu trúc dữ liệu là gì?

Khái niệm Cấu trúc dữ liệu

Cài đặt môi trường

Một số khái niệm về Giải thuật

Giải thuật là gì ?

Giải thuật tiệm cận – Asymptotic Algorithms.
Giải thuật tham lam – Greedy Algorithms.
Giải thuật chia để trị – Divide and Conquer.
Giải thuật qui hoạch động – Dynamic Programming.
Giải thuật định lý thợ – Master Theorem

Cấu trúc dữ liệu mảng (Array)

Danh sách liên kết – Linked List
Danh sách liên kết – Linked List
Danh sách liên kết đôi – Doubly Linked List
Danh sách liên kết vòng – Circular Linked List

Ngăn xếp & Hàng đợi

Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp – Stack
Cấu trúc dữ liệu hàng đợi – Queue

Một số Giải thuật tìm kiếm

Tìm kiếm tuyến tính – Linear Search
Tìm kiếm nhị phân – Binary Search
Tìm kiếm nội suy – Interpolation Search
Cấu trúc dữ liệu Hash Table

Một số Giải thuật sắp xếp

Giải thuật sắp xếp
Sắp xếp nổi bọt – Bubble Sort
Sắp xếp chèn – Insertion Sort
Sắp xếp chọn – Selection Sort
Sắp xếp trộn – Merge Sort
Giải thuật Shell Sort
Sắp xếp nhanh – Quick Sort
Quay lui – Back Tracking

Cấu trúc dữ liệu đồ thị (Graph)

Cấu trúc dữ liệu đồ thị
Tìm kiếm theo chiều sâu – Depth First Traversal
Tìm kiếm theo chiều rộng – Breadth First Traversal

Cấu trúc dữ liệu cây

Duyệt cây – Tree Traversal
Cây tìm kiếm nhị phân – Binary Search Tree.
Cây AVL – AVL Tree.
Cây Slay – splay Tree.
Giải thuật Cây khung – Spanning Tree.
Cấu trúc dữ liệu Heap.

Đệ qui (Recursion)

Khái niệm cơ bản về Đệ qui.
Bài toán Tháp Hà Nội – Tower of Hanoi.
Dãy Fibonacci.

Download file tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bấm tải về tài liệu csdl & giải thuật

Tìm kiếm tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

cấu trúc dữ liệu và giải thuật c++

cau truc du lieu va giai thuat

giáo trình cấu trúc dữ liệu

sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật

cấu trúc dữ liệu và giải thuật ptit

cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chương trình

5/5 - (4 bình chọn)