Carrier là gì

Carrier trong xuất nhập khẩu là người vận chuyển hay người trực tiếp sở hữu phương tiện vận chuyển. Carrier thường dùng cho phương thức vận tải nào? Cùng ngoại ngữ SGV tìm hiểu qua bài viết.
Carrier trong xuất nhập khẩu thường dùng chủ yếu cho vận tải đường hàng không hay đường biển.
Carrier trong xuất nhập khẩu là chuyên về một vài tuyến nhất định, nên sẽ hiểu rõ tập quán cảng đến, các mặt hàng thông dụng xuất đến tuyến này, các kinh nghiệm về đối thủ cạnh tranh và cách giải quyết các vấn đề phát sinh.
Carrier hoàn thành tốt trách nhiệm về giao nhận vận tải, nhưng dịch vụ liên quan đến chuỗi cung ứng khác thì không chuyên trách và không được hỗ trợ nhiều.
Carrier trong xuất nhập khẩu có thể là:
Người chủ tàu (Owner of vessel).
Người thuê tàu (Charterer).
Người chuyên chở công cộng (Common carrier).
Kinh doanh dịch vụ chở thuê cho mọi chủ hàng hay người thầu chuyên chở (Contracting carrier) trong vận chuyển đi suốt và vận tải đa phương thức.
Rate this post