Cảm biến âm thanh Digital | Học Điện Tử

Cảm biến âm thanh digital

Cảm biến âm thanh giúp nhận biết và phát hiện cường độ âm thanh của môi trường xung quanh. Thích hợp để làm các ứng dụng cơ bản về nhận biết, giám sát các tiếng động của môi trường xung quanh, và nhiều ứng dụng thú vị khác. Độ nhạy có thể được điều chỉnh bằng chiết áp trên module để phù hợp với từng nhu cầu ứng dụng.

Nó sử dụng một microphone, mạch khuếch đại tín hiệu, máy dò biên độ và bộ đệm. Khi phát hiện âm thanh nó sẽ qua mạch khuếch đại để khuếch đại tín hiệu rồi gửi tín hiệu digital qua chân “OUT”.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
 • Xuất ra kiểu tín hiệu: digital (0 hoặc 1)
 • Kích thước: 3.4cm * 1.6cm

Pinout sound sensor

Hướng dẫn sử dụng

 • Linh kiện cần dùng
  • Board IoT Maker UnoX
  • Cảm biến âm thanh digital
  • Dây cắm breadboard đầu đực/cái
 • Kết nối phần cứng

Bảng kết nối DHT11 với board IoT Maker UnoX

IoT Maker UnoX Cảm biến âm thanh digital VCC 5V GND GND OUT A5

sound sensor with unox

<code>int soundSensor = A5; // Chọn chân số 2 đọc tín hiệu digital từ sound sensor int LED = 3; // Chọn chân số 3 là chân điều khiển LED void setup() { mobitool.netn(9600); mobitool.nettln(“Sound sensor start”); pinMode (soundSensor, INPUT); pinMode (LED, OUTPUT); } void loop() { int statusSensor = digitalRead (soundSensor); // Gọi hàm đọc tín hiệu digital // Nếu đọc tín hiệu digital là 1 thì LED sẽ sáng if (statusSensor == 1) { digitalWrite(LED, HIGH); mobitool.nettln(“sound detected”); delay(250); } // Ngược lại LED sẽ tắt else { digitalWrite(LED, LOW); mobitool.nettln(“sound undetected”); delay(250); } } </code>

code-demo-sound-sensor.ino

Tài liệu tham khảo

Rate this post