Cách chọn transistor – Học Điện Tử

Cách chọn transistor : Khi transistor được sử dụng như một công tắc chuyển mạch nó được điều khiển bở dòng điện . Lượng dòng điện cần thiết để cho nó hoạt động trong mạch phụ thuộc vào dòng điện Ic để điều khiển đầu ra và điều này phụ thuộc vào độ lợi dòng điện của transistor.

Ví dụ : Tính chọn transistor để có thể điều khiển một chuông điện 12V và 160mA.

ở đây dạng chuông điện là loại Buzzer nó cần 12V và 160 mA để hoạt động.

Chúng ta cần một transistor NPN có dòng IC nhỏ nhất là 160mA

Dưới đây là sơ đồ mạch :

Tính toán Cách chọn transistor

Sau đây ta sẽ đi tính toán các giá trị trong mạch :

Nhìn vào bảng ta thấy Q1 sẽ là 2SC2878 vì nó có giá trị Ic phù hợp nhất với giá trị yêu cầu là IC>160mA

2SC2878 có độ lợi dòng điện là 100-800. Chúng ta sẽ lấy độ lợi là 100 dòng điện cực B cần là :

Bây giờ chúng ta có thể tính toán điện áp từ cầu phân áp R1 và R2 cần thiết để bật Q1 và kích hoạt chuông điện. Chúng ta cần nhỏ nhất dòng điện qua R3 là 1.6mA . Ta chọn R3 là 82Ω vậy điện áp qua R3 sẽ là :

Sử dụng điện áp ở trên và chọn R2 = 560Ω để tính R1 :

Vậy ta có mạch hoàn chỉnh :

Vậy là xong Cách chọn transistor đơn giản.

Nếu các bạn chưa có kiến thức gì nhiều về transistor thì hãy tham khảo ngay các bài trước đó để biết thêm chi tiết tổng quan về loại bán dẫn này :

Ngoài ra bạn có thể tham khảo nhiều hơn nữa tạo trang của mình nha.

 

Rate this post