Cách bấm máy tính nguyên hàm

Cách bấm máy tính nguyên hàm bằng máy tính fx 570es plus

Dạng 1: Cho hàm số f(x) và các hàm số Fi(x), hãy xác định một trong các hàm số Fi(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x).
Cú pháp trên máy tính casiocách bấm máy tính nguyên hàm
Trong đó: f là hàm số cần xác định nguyên hàm. Fi(x) là các phương án đã cho.
Biến A được nhập từ bàn phím để kiểm tra, A là hằng số thỏa mãn tập xác định và có giá trị nhỏ.
Nếu kết quả cho ít nhất một giá trị khác 0 thì loại phương án đó.
Nếu kết quả luôn cho giá trị bằng 0 với một dãy giá trị của A thì chọn phương án đó.
Chú ý: để dễ đọc kết quả ta nên chọn máy tính ở chế độ fix – 9 (shift-mod-6-9).
Ví dụ: Đề thi minh họa câu 23:
cách bấm máy tính nguyên hàm
Dạng 2: Cho hàm số f(x) và các hàm số Fi(x), hãy xác định một trong các hàm số Fi(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x), sao cho F(x0) = C

Cú pháp bấm máy tính nguyên hàm trên máy tính Casio

cách bấm máy tính nguyên hàm
Trong đó: x0 và C là những hằng số cho trước.
Ví dụ:

Dạng 3: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Hãy xác định tích phân của hàm số y = f(x)  trên đoạn [a;b].
Cú pháp trên máy tính Casio:

Ví dụ 1: Đề thi minh họa câu 25:

Cách bấm máy tính nguyên hàm như thế nào 

Cách tính nguyên hàm bằng máy tính fx 570es plus

tính nguyên hàm bằng máy tính

bấm máy tính nguyên hàm

cach bam may tinh nguyen ham

cách tính nguyên hàm bằng máy tính

cách bấm máy tính tích phân

tính tích phân bằng máy tính

tính nguyên hàm bằng máy tính 570es
tìm nguyên hàm bằng máy tính

5/5 - (3 bình chọn)