Home Khái niệm Basement nghĩa là gì

Basement nghĩa là gì

0

Basement nghĩa là tầng hầm, là một tầng của một tòa nhà ở vị trí thấp nhất, dưới tầng trệt hoặc trong lòng đất. Basement thường dùng làm nơi giữ xe.
Basement (/ˈbeɪs.mənt/) nghĩa là tầng hầm, là một tầng ở vị trí thấp nhất của tòa nhà. Tầng hầm thường dùng để làm nơi giữ xe.
Khi đi cầu thang máy ta thường bắt gặp các kí hiệu như các chữ cái B, G, F, L, M,…dưới đây là ý nghĩa thực sự của chúng:
SGV, basement nghĩa là gì B = Basement: B1, B2, B3 là theo thứ tự tầng hầm từ dưới tầng trệt xuống thấp hơn.
P = Parking /ˈpɑː.kɪŋ/: Nơi đỗ xe, có thể thay thế cho B.
G – Ground floor /ˌɡraʊnd ˈflɔːr/: Tầng trệt, tầng trên tầng hầm.
F = Floor: Tầng, F1, F2,… nghĩa là tầng 1, tầng 2,…
Lưu ý: Ở Mỹ tầng trệt (G) sẽ được gọi là tầng 1 (F1).
Nhiều nơi thay F = L nghĩa là Level. (L1, L2,…)
L = Lobby /ˈlɒb.i/: Sảnh lớn. Nếu một tòa nhà chỉ có 1,2 kí hiệu L ta hiểu là lobby, còn nhiều kí hiệu L nghĩa là level (tầng).
M = Mezzanine /ˈmez.ə.niːn/: Tầng lửng. Không phải là một tầng hoàn chỉnh nhưng có chức năng rõ ràng.
Ex: I forgot my motobike key in the basement.
(Tôi quên mất chìa khóa xe dưới tầng hầm rồi).
Ex: The basement is the parking place.
(Tầng hầm là nơi để đỗ xe).

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here