Home Blog Bài thơ về hóa học

Bài thơ về hóa học

0
Bài thơ về hóa học

Bài ca hoá trị

Kali (K), iốt (I) , hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag) , clo (Cl) một loài
Là hoá trị ( I ) hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg) , kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O) , đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cácbon (C) ,silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
II , III nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên IV khi nằm thứ IV
Phốt pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

Hidro (H) cùng với liti (Li)
Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời
Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời
Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm
Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)
Thường II ít I chớ phân vân gì
Đổi thay II , IV là chì (Pb)
Điển hình hoá trị của chì là II
Bao giờ cùng hoá trị II
Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút gì
Ngoài ra còn có canxi (Ca)
Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà
Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị III
Cácbon (C) silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi
Thế nhưng phải nói thêm lời
Hóa trị II vẫn là nơi đi về
Sắt (Fe) II toan tính bộn bề
Không bền nên dễ biến liền sắt III
Phốtpho III ít gặp mà
Photpho V chính người ta gặp nhiều
Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?
I , II, III , IV phần nhiều tới V
Lưu huynh lắm lúc chơi khăm
Khi II lúc IV , VI tăng tột cùng
Clo Iot lung tung
II III V VII thường thì I thôi
Mangan rắc rối nhất đời
Đổi từ I đến VII thời mới yên
Hoá trị II dùng rất nhiều
Hoá trị VII cũng được yêu hay cần
Bài ca hoá trị thuộc lòng
Viết thông công thức đề phòng lãng quên
Học hành cố gắng cần chuyên
Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều

Thơ Hoá Trị Lớp 8

Hiđro cùng với Liti

Bạn đang xem: Bài thơ về hóa học

Natri cùng với Kali chẳng rời

Ngoài ra còn Bạc sáng ngời

Chỉ mang hóa trị 1 thôi chớ nhầm

Riêng Đồng cùng với Thủy ngân

Thường 2 ít 1 chớ phân vân gì

Đổi thay 2, 4 là Chì

Điển hình hóa trị của Chì là 2

Bao giờ cũng hóa trị 2

Là Oxi, Kẽm chẳng sai chút gì

Ngoài ra còn có Canxi

Magie cùng với Bari một nhà

Bo, Nhôm thì hóa trị 3

Cacbon, Silic, Thiếc là 4 thôi

Thế nhưng phải nói thêm lời

Hóa trị 2 vẫn là nơi đi về

Sắt 2 toan tính bộn bề

Không bền nên dễ biến liền Sắt 3

Photpho 3 ít gặp mà

Photpho 5 chính người ta gặp nhiều

Nitơ hóa trị bao nhiêu?

1,2,3,4 phần nhiều là 5

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Khi 2 lúc 4, 6 tăng tột cùng

Clo, Iot lung tung

Lúc 3, 5, 7 thường thì 1 thôi

Mangan rắc rối nhất đời

Đổi từ 1 đến 7 thời mới yên

Hóa trị 2 thấy dùng nhiều

Hóa trị 7 cũng được yêu hay cần

Bài ca hóa trị thuộc lòng

Viết thông công thức đề phòng lãng quên

Học hành cố gắng cần chuyên

BÀI THƠ GHI NHỚ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Hoàng Hôn Lặng Bóng Buổi Chiều
-H——He—Li—-Be—-B—–C–
Nắng Oi Phía Núi Nhạt Màu Ánh Siêu
-N—-O—F—Ne–Na—Mg–Al—Si-
Phong Sương Còn Ám Khói Chiều
-P——–S—–Cl—Ar—K—-Ca
Sao Tinh Vân Cũng Muôn Fương Chiếu Nhoà
Sc—-Ti—V—-Cr—-Mn—–Fe—-Co—–Ni

Thơ Hoá Trị Cho Lớp 8

Cách tính số oxi hóa

Số oxi hóa là gì?

Điện tích giả định nhớ ghi mỗi ngày

Để tính được giá trị này

Vận dụng quy tắc tính ngay được mà

Với các đơn chất ấy à

Vì không mang điện nên là bằng 0

Còn với các đơn ion

Đảo ngược điện tích tốn công gì nhiều

Trong hợp chất dễ bao nhiêu

Nhưng không vì thế làm liều nhé em

Luyện nhiều rồi sẽ thấy quen

Flo kiêu lắm chỉ thèm 1 âm (-1)

Kim loại hóa trị bao lần

Số oxi hóa chỉ cần thêm dương

Oxi mới thật dễ thương

Trừ peoxit còn thường -2

Hiđro mới là tài

Gặp kim loại sẽ cố nài 1 âm (-1)

Dĩ nhiên đơn chất là 0

Còn muôn nơi khác bằng lòng 1 dương (+1)

Dù cho phức tạp khó lường

Tổng oxi hóa vẫn nhường zero

Trong ion phức thưa cô

Điện tích bằng tổng số ôxihóa mà

Bài thơ kỉ niệm làm quà

Muốn nhanh em hãy về nhà luyện thêm.

Bài Ca Để Học Tốt Hoá Học

Nhóm VIA

Nhóm VIA đã học rồi

Về nhà ôn kĩ em ơi khỏi phiền

Oxi nhắc tới nhớ liền

Sulfur ấy chính là tên Lưu huỳnh

Selen tên gọi thật xinh

Poloni với chú mình Telu

-2 tất cả đều ừ

+4, +6 phải trừ Oxi

Tính oxi hóa khó gì

Độ âm điện giảm ắt thì giảm theo

Tính kim loại cứ thế leo

Từ trên xuống dưới chạy theo Z mà

Còn về hợp chất ấy à

Bàn thêm chút nữa để mà nhớ ghi

Từ H2O trở đi

Tính axit tiến chỉ vì R tăng

Em ơi phải nhớ thêm rằng

Toàn khí độc đấy trừ thằng nước thôi

Hai oxi dễ nhớ rồi

RO2, RO3 thôi chứ gí

Axit thiếu mất là nguy

Ít – “ơ”, nhiều – “ic” chẳng khi nào rời

Còn tính axit em ơi

Từ lưu huỳnh xuống ắt thời giảm nhanh

Học qua bỏ sót sao đành

Bài thơ kỉ niệm xin dành tặng em

Danh pháp ankan

Để học tốt Hóa học hữu cơ thì chúng ta cần phải gọi đúng tên của các hợp chất hữu cơ. Cơ sở để gọi tên của các chất hữu cơ thường gặp dựa trên tên của 10 ankan sau:

1. CH4 : Metan

2. C2H6: Etan

3. C3H8: Propan

4. C4H10: Butan

5. C5H12: Pentan

6. C6H14: Hexan

7. C7H16: Heptan

8. C8H18: Octan

9. C9H20: Nonan

10. C10H22: Decan

Để giúp các bạn dễ nhớ tên các ankan theo kinh nghiệm của các thế hệ trước có một số khẩu quyết sau:

Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng

Mê em phải bao phen hồi hộp ôi nàng đến

Mẹ em phải bán phở hành hoa ở Nam Định

Hoặc bài thơ sau:

Et – 2; But – 4; Prop – 3

Pent – 5; Hex – 6; 7 là heptan

Thứ 8 tên gọi octan

Nonan thứ 9 decan thứ 10.

Thơ về Cacbon và hợp chất

Cacbon ở nhóm IVA

Chọn ô số 6 làm nhà em ơi

Là kim cương, cứng tuyệt vời

Sống trong nhung lụa, thành thơi tháng ngày

 Là than chì, cực lắm thay

Yếu mềm, đen nhẻm thân này đó em

Vô định hình, fuleren

Dạng thù hình khác cũng quen lắm mà

Tính chất hóa học ấy à

Khử, oxi hóa xê (C) ta gật đầu

Với hợp chất, khó gì đâu

Xê ô (CO) khử mạnh từ lâu tỏ tường

Không tạo muối; chẳng vị, hương

Khí rất độc – đừng coi thường nhé ai

Tiếp đến là xê ô hai (CO2)

Oxit axit có tài thăng hoa

Gặp nước axit sinh ra

Không bền, 2 nấc khó mà phân li

Muối axit phải nhớ ghi

Dễ tan, lưỡng tính, hủy vì nhiệt thôi

Muối trung hòa dễ thuộc rồi

Không tan gặp nóng ắt thời nhiệt phân

Muối tan thì chớ phân vân

Xôđa bền nhiệt thêm phần kali

Kém bền muối amoni

Đun lên là sẽ tức thì hóa hơi

Cacbon – Hợp chất em ơi

Học sâu, luyện kĩ thảnh thơi ngay mà!

Thơ về protein

Hỏi rằng em có biết không

Chúng ta sinh trưởng nhờ công chất nào

Cấu tạo, tính chất ra sao

Chuyển hóa thế nào trong mỗi chúng ta?

 Thưa rằng hóa học bao la

Quan trọng bậc nhất ắt là protein

Bởi do axit amin

Polipeptit kết liên tạo thành

Loại đơn giản đã rõ rành

Phi protein nữa ắt thành phức ngay

Hình cầu với lại hình dây

Cầu tan trong nước dây thì lại không

Đông tụ chẳng mấy tốn công

Nhiệt độ, hóa chất là xong ngay mà

Tính chất hóa học ấy à

Sinh từ peptit nên là giống nhau

Thủy phân rắc rối nhức đầu

Enzim, axit hay là kiềm thôi

Màu tím đẹp lắm ai ơi

Đồng (II) hidroxit nhớ rồi Biure

Nitric cũng chẳng chê

Màu vàng tươi sáng say mê tuyệt vời

Thức ăn đạm cho con người

Thit, cá, trứng, sữa, gạo rồi thêm rau

Ăn đủ chất nhớ nhắc nhau

Dùng cho tiết kiệm đời sau còn cần

Vi cá mập, cao hổ vằn

Sứng tê giác ấy cũng gần móng tay

Săn bắt, tiêu thụ dừng ngay

Đã không tác dụng có ngày lâm nguy

Đừng để con cháu mỗi khi

Muốn xem loài ấy phải đi bảo tàng

Nhớ câu sức khỏe là vàng

Đừng vì lợi nhuận mà làm hại nhau

Thực phẩm giả lắm thuốc sâu

Bảo nhau dẹp bỏ bền lâu môi trường

Ai quen phóng uế giữa đường

Là gây ô nhiễm coi thường văn minh

Bỏ ngay thói mất vệ sinh

Để cùng xây đắp hành tinh đẹp giàu!

Thơ về phân bón hóa học

Đừng nghe tên gọi mà kinh

“Phân bón hóa học” cho mình bội thu

Chọn phân bón đúng từng khu

Đúng lúc, đúng cách để bù cho cây

 Quả to, củ chắc, hạt dầy

Sau mỗi mùa vụ chất đầy góc sân

Này là phân đạm, phân lân

Kali, vi lượng cũng cần lắm thay

Phức hợp, hỗn hợp rất hay

Nhiều dinh dưỡng trong chất này em ơi

Dùng thuốc kích thích sinh lời

Coi thường tính mạng, con người hại nhau

Để sự sống mãi bền lâu

Dùng phân hợp lí là câu ghi lòng.

Cấu tạo nguyên tử

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Nguyên tử em ơi có mấy phần?

Hai phần nhớ nhé: vỏ – hạt nhân

p – n là hạt trong nhân nhé

Còn e tạo vỏ chớ phân vân!

 Tuy lớn hơn nhân gấp vạn lần

Vỏ kia rất nhẹ chẳng thèm cân

Còn nhân kích thước vô cùng bé

Số khối A kia chẳng thiếu phần.

Phần vỏ các e hỗn loạn thay

Chạy nhanh loang thành những đám mây

Làm cho nguyên tử thêm phần rỗng

Trung hòa điện tích hạt nhân ngay.

Hạt nhân có Z p này

Thêm n nơ (nơtron) nữa thì đầy số A

Điện tích từ đó suy ra

Chỉ p có điện nên là Z dương

Axit gì

1. Axit gì nhận biết

Bằng quỳ tím đổi màu

Thêm vào bạc nitrat

Tạo kết tủa trắng phau?

2. Axit gì cùng sắt

Tạo muối sắt hai, ba

Tuỳ điều kiện dung dịch

Còn làm sắt trơ ra?

3. Axit gì làm tan

Cả kim loại bạc, đồng

Phi kim photpho, than

Dù dung dịch đậm, nhạt?

4. Axit gì không bền

Có tên không thấy mặt

Điều chế muối cho kiềm

Cùng oxit tương tác?

5. Axit gì có tên

Thông thường thì không gọi

Tính chất bạn đừng quên

Là axit rất yếu?

6. Axit gì mà … béo

Không no nữa mới hay

Thuỷ phân dầu, vừng, lạc…

Thu được axit này?

7. Axit gì em nhỏ

Ba anh lớn cùng chị

Thân mang clo nguyên tử

Hơn kém một oxi?

8. Axit gì tan nhiều

Tính axit, tính khử

Cả hai cùng mạnh đều

So những chất cùng họ?

9. Axit gì thuốc nổ

Lại còn điều lạ hơn

Có thể điều chế nó

Từ hợp chất tính thơm?

10. Axit gì hai lần

Tan trong nước một ít

Điện li chỉ một phần

Lại là chất khí độc?

11. Axit gì đa chức

Có trong nước quả chanh

Vắt ra thêm đường ngọt

Uống giải khát ngon lành?

12. Axit gì tinh thể

Đun nóng lại chuyển mình

Loại dần phân tử nước

Đổi sang dạng thuỷ tinh?

13. Axit gì gốc no

Phân tử hai nhóm chức

Ứng dụng điều chế tơ

Trùng ngưng cùng chất khác?

14. Axit gì đứng đầu

Trong dãy chất đồng đẳng

Có trong kiến vàng nâu

Đốt đau ran buốt nóng?

15. Axit gì đầu bảng

Phân huỷ dần lúc khan

Nên cần được bảo quản

Bỏ vào nước cho tan?

16. Axit gì bạn ơi

Lên men từ rượu nhạt

Thiếu nó xin đừng mời

Những món ngon: nem, chả?

Giải đố về axit

Cám ơn anh hỏi về axit

Em trả lời xem biết đến đâu

1. Clohidric kể đầu

Làm cho quỳ tím chuyển màu đó anh

Muối bạc cũng kết tủa nhanh

Trắng phau bột trắng hiền lành thế thôi

2. Sunfuric nếu mà nguội đặc

Sắt cho vào cũng mặc trơ ra

Dư đặc nóng tạo sắt ba

Còn dung dịch loãng thì là sắt hai

3. Nitric mới thật tài

Khi dùng cẩn thận kẻo ai bị phiền

Đồng thả vào bị tan liền

Phi kim than cũng chẳng yên chút nào

4. Cacbonic tính không bền

Chính là axit có tên không hình

Muốn điều chế muối lấy kiềm

Hấp thụ oxit sẽ liền thành công

5. Có tên mà lại chẳng dùng

Vì chúng rất yếu nên không tủi hờn

Thông thường vẫn gọi phenol

Axit phenic tên cúng cơm xưa rồi

6. Oleic béo không no

Thủy phân vừng lạc sẽ cho chất này

Xà phòng hóa với kiềm đây

Proton hóa muối ngay sẽ thành

7. Oxi axit thưa anh

Bốn chàng một dãy thuộc ngành Clo

Em út tên gọi hipo

Kèm tên anh kế Clorơ đi kèm

8. Xét trong họ nhóm VIIA

Hidroaxit đem ra so tài

Tính axit mạnh khử oai

Iothidric chẳng sai đứng đầu

9. Axit thuốc nổ ở đâu

Họ thơm phải nhớ mặc dầu chẳng thơm

Điều chế được từ phenol

Tên là picric anh còn nhớ chăng

10. Khí độc axit hai lần

Trong nước tan ít một phần điện li

Sunfuhidric chứ gì

Trứng ung mùi thối ta thì tránh mau

11. Citric khó gì đâu

Ba chức axit với đầu ancol

Nước đường thêm chút rất ngon

Mùa hè nóng nực anh còn giải khuây

12. Octophotphoric đây

Tinh thể trong suốt có ngày nước đi

Chuyển piro dạng khử nhì

Meta dạng cuối khác gì thủy tinh

13. Adipic mang trong mình

Gốc no axit để dành chế tơ

Điamin vẫn đợi chờ

Đồng trùng ngưng đấy nên thơ muôn đời

14. Khoảng ba thế kỉ nay rồi

Đã biết fomic trong loài kiến nâu

Trong dãy đồng đẳng ở đầu

Kiến đốt nọc ngấm buốt đau ran người.

15. Pecloric anh ơi

Axit mạnh nhất em thời chưa quên

Bảo quản trong nước cho tan

Đặc nóng dễ nổ, lúc khan hủy dần

16. Men giấm với rượu ủ lên

Chế axetic là tên chất này

Bao nhiêu nem chả hết ngay

Vị chua hấp dẫn chẳng ngày nào quên

Đố vui về chất khí

1. Khí gì là khí độc

Thành phần của khí than

Vẫn thường được ứng dụng

Trong ngành luyện thép gang?

2. Khí gì có tên gọi

Từ mặt trời mà ra

Khí hiếm nhưng chẳng thiếu

Trong vũ trụ bao la?

3. Khí gì mang tên nước

Ở khu vực Á châu

Cao su được tổng hợp

Từ khí đó khởi đầu?

4. Khí gì tan trong nước

Ăn mòn được thủy tinh

Dung dịch có ứng dụng

Để khắc chữ khắc hình?

5. Khí gì mà phân tử

Có một liên kết đôi

Một chút dùng kích thích

Quả xanh đã chín rồi?

6. Khí gì muốn bảo quản

Phải đậy kín nắp bình

Vì hễ nắp bật mở

Là khí nâu hình thành?

7. Khí gì mà dung dịch

Có tính chất khử trùng

Tráng gương cho nhiều bạc

Nhưng lại ít được dùng?

8. Khí gì đem phơi nắng

Cùng một lượng Clo

Phản ứng xảy ra mạnh

Kèm theo tiếng nổ to?

9. Khí gì ai không biết

Tưởng là anh ma trơi

Bập bùng ngoài nghĩa địa

Vào những hôm tối trời?

10. Khí gì gặp nước nóng

Có phản ứng tức thì

tạo ra axit mới

Giải phóng khí oxi?

11. Khí gì làm vũ khí

Trong cuộc đại chiến tranh

Chế từ hai khí khác

Gây ngạt thở rất nhanh?

12. Khí gì thường có mặt

Trong các bóng đèn tròn

Dùng lâu vẫn chẳng sợ

Dây tóc bị hao mòn?

13. Khí gì hấp thụ được

Tia tử ngoại mặt trời

Là lá chắn hữu hiệu

Cho sự sống sinh sôi?

14. Khí gì là hợp chất

Thuộc họ olefin

Là nguyên liệu tổng hợp

Ra Glixerin?

15. Hai khí gì khác loại

Gặp là nhận ra nhau

Vui mừng tay nắm chặt

Tỏa làn khói trắng phau?

16. Hai khí gì đều nhẹ

Trái tính ngay từ đầu

Gặp đâu là sinh sự

Chẳng chung sống được lâu

17. Khí gì có mùi xốc

Dùng tẩy trắng bạn ơi

Mất màu được thuốc tím

Gây axit mưa rơi?

18. Khí gì là khí thải

Gây hiệu ứng nóng lên

Hạn chế ngay bạn nhé

Để cuộc sống vững bền?

19. Khí gì màu vàng lục

Dùng tẩy trắng rất hay

Nhưng hít phải khí này

Thì tính mạng rất gay?

20. Khí gì tan rất tốt

Trong nước tạo bazơ

Nhưng hiệu quả bất ngờ 

Khi dùng làm phân bón?

21. Khí gì tính rất vui

Không màu cũng chẳng mùi

Khi người ta hít phải

Sẽ nở nụ cười tươi

22. Khí gì gặp mưa rơi

Sẽ tạo thành axit

Để rồi khi vào đất

Giúp lúa phất cờ nhanh?

23. Khí gì không có màu

Khi nóng chuyển đỏ nâu

Chậu nước đá vùi sâu

Tưởng như là biến mất?

24. Khí gì nghe rất quen

Làm dây bạc hóa đen

Làm dầu ăn chuyển trắng

Khử trùng, chữa sâu răng?

25. Khí gì với oxi

Tạo chất bột màu vàng

Nhận biết rất dễ dàng

Vì màu đen với bạc?

Đối đáp Hóa học

Hỏi

Mình về ta chẳng cho về

Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ

Nước non luống những đợi chờ

Bari sunfat bao giờ cho tan

Mình về hỏi xóm hỏi làng

Chất nào có thể hòa tan chất này

Mình về xa bạn,xa thầy

Ta hỏi câu này mình có biết chăng

Rằng theo tỷ lệ phần trăm

Nito nhiều nhất ở trong chất nào

Danh pháp thường gọi ra sao

Ở trạng thái nào, rắn, lỏng hay hơi?

Chiều hôm đã xế mặt trời

Ta buông vạt áo mình ơi ta về

Lòng ta thắc mắc trăm bề

Mình viết lời giải gửi về cho ta.

Đáp

Ra về luống nhừng bồi hồi

Ta viết đôi lời ai khỏi vẩn vơ…

Nước non xin nhớ đợi chờ

Bari sunfat bây giờ đã tan

Ta về hỏi xóm, hỏi làng

Meta photphat hòa tan chất này

Phương trình phản ứng sau đây

Cùng nhau trao đổi, đấy đây vẹn toàn

Chất nào rồi cũng phải tan

Chỉ tình yêu với thời gian vĩnh hằng!

Ta về mình đã biết chăng?

Nito nhiều nhất ở trong chất này:

Azothidric (HN3) mùi cay,

Là một chất lỏng chứa đầy hiểm nguy

Khi va chạm nổ tức thì,

Lại còn tính độc liệu bề mà trông

Mấy lời nhắn gửi tri âm

Hẹn nhau gặp lại, ngày xuân còn dài.  

Bài ca kí hiệu hóa học

Ca là chú Canxi

Ba là bác Bari họ hàng

Au tên gọi là Vàng

Ag là Bạc cùng làng với nhau

 Viết Đồng C trước u sau

Pb mà đứng cùng nhau là Chì

Al tên gọi là gì

Kêu Nhôm bác sẽ cười khì mà xem

Cacbon vốn tính nhọ nhem

Kí hiệu C đó bạn đem nhóm lò

Cl là chú Clo

Lưu huỳnh em nhớ viết cho S (ét sờ)

N (en nờ) ký hiệu nitơ

Crom C (xê) trước chữ r theo sau

Flo thì khó gì đâu

Chỉ giữ lại F ở đầu thôi nha

Hiđro khí bay rất xa

H in đấy nhé để mà tặng em

Zn là kẽm chớ quên

Sn là thiếc cũng nên học dần

Ni không được phân vân

Niken mạ thép thêm phần bền lâu

Na thì có ở đâu

Natri – muối biển rất giầu chất ni

Li kí hiệu Liti

Trong hàng kim loại chẳng gì nhẹ hơn

Br tên gọi Brom

Có trong phim ảnh sớm hôm chụp hình

Mg chắc hẳn linh tinh

Cho nên họ gán tên mình Magie

Pt phụ nữ rất mê

Platin đó thuộc về Bạch kim

Fe thật chẳng khó tìm

Gọi tên là Sắt em ghim ngay vào

Hg chẳng khó tí nào

Thuỷ ngân em đọc tự hào chẳng sai

Thiếu O chẳng có ngày mai

Phổi kia hô hấp cần hoài oxi

Iot màu tím là I

Thiếu nó bịt cổ trước khi rời nhà

Bài ca nhắc bạn gần xa

Học chăm để nhớ viết ra khi cần.

Hóa học là gì?

Hữu cơ vô lường ai biết được
Ankan nối đơn ngỡ dễ ăn
Phản ứng quy tắc ai biết trước
Thì nắm trong tay chẳng khó khăn.

Anken nối đôi lại thêm en
Em nhìn em tưởng khó thật đấy
Hóa ra đơn giản như ăn kem
Vì có họ hàng bác ankan.

Cũng brom cũng clo cộng rồi thế
Nửa đêm tỉnh giấc đòi cracking
Oxi bốc cháy thì có thể
Duy trì sự sống cho đôi mình.

Đien, trien cả poli
Nghe gần gần giống tiền Việt Nam
Hóa ra mọi chất bé tí ti
Phút chốc bay lượn xung quanh ta.

Hidrocacbon lại còn thơm
Anhkan lạ chưa lái xyclo
OH vừa rượu vừa ancol
Hidrocacbon lại còn no.

Danh pháp anh ơi đừng hỏi nữa
Đau đầu lâu lâu hoá điên điên
Học lâu lại khóai dãy đồng đẳng
Đồng phân bí quyết học thật siêng.

Khi tôi nói em đừng ” phản ứng “
Hãy ngồi nghe “khái niệm” tình tôi
Trái tim nầy dù “điện giải” thành hai
Tôi cũng sẽ vì em làm “thí nghiệm”

Sắc đẹp em như một ” giây dẫn điện “
Vì đó là ” đặc tính” tự ngàn xưa
Một nụ cười” công dụng ” của em ư ?
Hay ” nguyên tắc ” giết người qua khoé mắt

Theo ” định luật ” của tình tôi ” đậm đặc “
Kẻ si tình bị ” điều chế ” nơi em
Một cuộc đời son trẻ phải lên men
Bởi ” nồng độ” ái tình không hạn chế

Tôi yêu em không cùng ” hoá trị “
Biết lấy gì do ” thể tích ” sầu thương
Em đã làm “tỏa nhiệt ” trái tim hoang
Và ” trọng lượng ” đã mấy lần co giãn

Tôi đau khổ tim tôi vì nứt rạn
Nên vội thay ” cường độ” của tình yêu
Giải thích rồi nhưng em vẫn làm kiêu
Không phát biểu 1 đôi lời ” cảm ứng”

Tôi buồn chán nhưng bị em ” tác dụng “
Vì tương tư là” trạng thái thiên nhiên “
Nếu không tin em “khảo sát ” mà xem
Rồi sẽ thấy tôi ” cân bằng ” lời nói

Tôi sống với 1 tình yêu ” tuyệt đối”
Lòng nát tan như ” tia sáng phân kỳ”
Tôi thầm mong “hội tụ ” một ngày kia
Và chẳng muốn đặt tình nơi ” vô cực “

Tôi yêu em chẳng kể gì quy ước
Không kể gì ” áp lực” của riêng ai
Nụ cười mà em ” phóng phích ” trên môi
Mềm rạo rực như là đang ” xuất hiện”

Phải chăng tôi đi ngược chiều dòng điện
Quá vội vàng nên “quy tắc ” không dùng
Tìm hơi say bao ” nhiệt độ” nhớ nhung
Trong giây phút đã tan vào ” không khí”

Niềm sầu tủi ” bốc hơi” lên thành lệ
Nhưng càng thương ” điện trở” càng gia tăng
Có nhiều đêm “ão ảnh” của giai nhân
Đã “Phản chiếu” qua giấc mơ êm ái

Khi tỉnh dậy thấy hồn như ” điện giải”
Đang lạc về ” tiêu điểm” tận hư vô
Có khi buồn ” phân tích ” lệ thành mưa
Mong “tổng hợp ” tình yên vào lòng đất

Cuối dâng em 1 tình yêu ” nguyên chất “
Tôi thật tình không” phóng đại” thêm đâu
Quá si mê tôi ” tích tụ ” từ lâu
Một” dung dịch ” chứa rất nhiều vàng bạc

Tôi ” đơn chất” em ơi đừng lãnh đạm
Xin em về ” điều chỉnh” hộ con tim
Tôi dành riêng 1 “vị trí” cho em
Cao sang nhất “Trong Tình Yêu Lý Hoá ” .

Nếu em là axit

Nếu em là axit
Anh xin làm bazo

Để tình yêu bất ngờ
Mãi trung hòa ko kịp
Em thích làm axit
Có vị chát vị chua
Như hương vị tình yêu
Ko ngọt ngào đằm thắm

Tính cách em quái lắm
Đâu chỉ một proton
Em cứ chạy lông nhông
Tìm đến OH khác

Anh phải dùng xúc tác
Mới tách được em ra
Để dắt em về nhà
Xin lời bình hai họ

Em biến quỳ thành đỏ
Anh biến quỳ thành xanh
Hai chúng ta làm lành
Tình yêu ta sáng mãi

Cô gái hữu cơ

Em là cô gái hữu cơ

Tên em IUPAC, GIƠNEVƠ riêng phần

Tính em rắc rối đồng phân

Đối quang, phối cảnh, khi cần Cis-Trans

Ghế, thuyền, khuất, kẽ, mezo

Cảm ứng, liên hợp, ortho, lại kề

Yêu em cô gái Ankan

Halogen thế, không gian hai chiều

Năng lượng ánh sáng đủ liều

Theo cơ chế gốc là điều khó quên

Yêu em cô gái Anken

Halogen, HX, electrophin cộng vào

Maccop, Zaixep tính sao

Anh như peoxit khơi mào bên em

Yêu em cô gái Benzen

Vừa cộng, vừa thế anh quen đường nào

Năng lượng phải vượt hàng rào

Chuyển dịch điện tích tiến vào xichma

Yêu em axit chua ngoa

Bazơ kiềm sẽ trung hòa lòng em

Kim loại anh cứ cho thêm

Ắt thì tan hết lại kèm Hiđro

Yêu em anđehit ngây thơ

Anh thêm phức Bạc bất ngờ tráng gương

Tiến lui em đủ mọi đường

Ancol, axit cũng thường quen em

Yêu em cô gái ancol

Gặp anh axit chỉ còn este

CuO nóng không chê

Bậc 2 và 1 sẽ khoe màu đồng

Phenol em chẳng cùng dòng

Cho dù hai đứa đều cùng Natri

Brom dung dịch một khi

Cho vào một chút ắt thì trắng tinh

Yêu em axit amin

Trùng ngưng biến hóa cả nghìn đồng phân

Bazơ, axit thủy phân

Biure tím thêm phần tụ đông

Yêu em saccarit ngọt nồng

Anh xin tan để tạo đồng phức xanh

Tơ axetat mong manh

Gluco để mau lành bệnh thôi

Yêu polime suốt đời

Chất dẻo, tơ sợi đồng thời cao su

Nhân tạo, tổng hợp nhớ chưa

Trùng ngưng, trùng hợp cho vừa lòng em

Yêu em cô gái hữu cơ

Anh đem chiết, cất, tinh, cô, tách rời

Sắc kí hồng ngoại trước rồi

Cộng hưởng từ, phổ tùy nơi anh dùng

Để anh phân tích tận cùng

Cấu tạo, tính chất tấm lòng của em

Yêu em cô gái hữu cơ

Anh xin dâng trọn từng giờ bên em.

Vài lời về dãy điện hóa

Dãy điện hóa khử sau ô trước

Phản ứng theo quy ước anpha

Nhưng cần phải hiểu sâu xa

Trước sau ý nghĩa mới là thành công

Kali, Can, Nat tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp không chịu hèn

Sắt rồi Cô đến Niken

Thiếc, Chì dẫu chậm cũng liền theo chân

Hiđro, Đồng, Bạc, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa chịu phần đứng sau.

Ba kim (loại) mạnh nhất ở đầu

Vào dung dịch muối nước đâu “hủy liền”.

Khí bay, muối lại gặp kiềm,

Đổi trao phản ứng là quyền chúng thôi.

Các kim loại khác dễ rồi,

Vào dung dịch muối trước thời đẩy sau.

Với axit, nhớ bảo nhau:

Khử được hát cộng (H+), phải đâu dễ dàng.

Từ Đồng cho đến cuối hàng,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan chút nào.

Vài lời bàn bạc, đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” vui nào vui hơn

Bài ca khối lượng

Hiđro là 1

12 cột Cacbon

Nitơ 14 tròn

Oxi trăng 16

Natri hay láu táu

Nhảy tót lên 23

Khiến Magie gần nhà

Ngậm ngùi nhận 24

27 Nhôm la lớn

Thua 31 – Photpho

Lưu huỳnh hét thật to

Ta 32 hơn chú

Clo thật lý thú

Khác người mới thật tài

Ta đây 35 rưỡi (35,5)

Kali thích 39

Canxi tiếp 40

55 Mangan cười

Sắt đây rồi 56

64 Đồng nổi cáu

Bởi kém Kẽm 65

80 Brom nằm

Xa Bạc 108

Bari buồn chán ngán

137 ích chi

Kém người ta còn gì

Thủy ngân 201

Còn tôi đi sau rốt.

Hai ba Natri (Na = 23)

Nhớ ghi cho rõ

Kali chẳng khó

Ba chín dễ dàng (K = 39)

Khi nhắc đến Vàng

Một trăm chín bảy (Au = 197)

Oxi gây cháy

Chỉ mười sáu thôi (O = 16)

Còn Bạc dễ rồi

Một trăm lẻ tám (Ag = 108)

Sắt màu trắng xám

Năm sáu khó gì (Fe = 56)

Nghĩ tới Beri

Nhớ ngay là chín (Be = 9)

Gấp ba lần chín

Là của anh Nhôm (Al = 27)

Còn của Crôm

Là năm hai đó (Cr = 52)

Của Đồng đã rõ

Là sáu mươi tư (Cu = 64)

Photpho không dư

Là ba mươi mốt (P = 31)

Hai trăm lẻ một

Là của Thủy Ngân (Hg = 201)

Chẳng phải ngại ngần

Nitơ mười bốn (N = 14)

Hai lần mười bốn

Silic phi kim (Si = 28)

Canxi dễ tìm

Bốn mươi vừa chẵn (Ca = 40)

Mangan vừa vặn

Con số năm lăm (Mn = 55)

Ba lăm phẩy năm

Clo chất khí (Cl = 35,5)

Phải nhớ cho kỹ

Kẽm là sáu lăm (Zn = 65)

Lưu huỳnh chơi khăm

Ba hai đã rõ (S = 32)

Chẳng có gì khó

Cacbon mười hai (C = 12)

Bari hơi dài

Một trăm ba bảy (Ba = 137)

Phát nổ khi cháy

Cẩn thận vẫn hơn

Khối lượng giản đơn

Hiđrô là một (H = 1)

Còn cậu Iốt

Ai hỏi nói ngay

Một trăm hai bảy (I = 127)

Nếu hai lẻ bảy

Lại của anh Chì (Pb = 207)

Brôm nhớ ghi

Tám mươi đã tỏ (Br = 80)

Nhưng vẫn còn đó

Magiê hai tư (Mg = 24)

Chẳng phải chần chừ

Flo mười chín (F = 19).

137 Bari

40 là chú Canxi họ hàng

197 là Vàng

Hai trăm lẻ 1 là chàng Thuỷ ngân

Kali gấp 39 lần

Hiđro là 1 phân vân làm gì

16 của chú Oxi

23 là của Natri đúng rồi

Lưu huỳnh ngó thấy mỉm cười

32 em đọc một lời là ra

64 Đồng đấy chẳng xa

65 là Kẽm viết ra tức thì

Bạc kia ngày trước làm gì

108 ắt thì là xong

27 Nhôm cứ đợi mong

56 là Sắt ung dung sớm chiều

Iot chẳng phải nhớ nhiều

127 chớ liều em ơi

28 Silic chẳng rời

Brom 80 (tám chục) tuỳ nơi ghi vào

12 của Cacbon nào

31 (Ba mươi mốt) photpho gào đã lâu

Clo bạn nhớ ghi sâu

35 phẩy rưỡi lấy đâu mà cười

Bài ca xin nhắc mọi người

Học chăm chớ có chây lười mà gay!

BÀI CA NGUYÊN TỬ KHỐI

Hiđro số 1 khởi đi
Liti số 7 ngại gì chí trai
Cacbon bến nước 12
Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên
Oxi 16 khuôn viên
Flo 19 lòng riêng vương sầu
Natri 23 xuân đầu
Magie 24 mong cầu mai sau
Nhôm thời 27 chí cao
Silic 28 lòng nào lại quên
Photpho 31 lập nên
32 nguyên tử khối tên Lưu huỳnh
Clo 35,5 tự mình
Kali 39 nhục vinh chẳng màn
Canxi 40 thẳng hàng
52 Crom chuỗi ngày tàn phải lo
Mangan song ngũ(55) so đo
Sắt thời 56 đừng cho trồng trềnh
Coban 59 cồng kềnh
Kẽm đồng 60 lập nền có dư
Đồng 63,6
Kẽm 65,4
Brom 80 chín thư riêng phần
Stronti 88 đồng cân
Bạc 108 tăng lần số sai
Catmi một bách mười hai(112)
Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đời
Iot 127 chẳng dời
Bari 137 sức thời bao lâm
Bạch kim 195
Vàng 197 tiếng tăng chẳng vừa
Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)
Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng
Rađi 226 mong
Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)
Bài thơ nguyên tử phân minh
Lòng này đã quyết tự tin học hành

Thơ tình hoá học

Anh ngỏ ý xin em đừng phản ứng
Hãy vui lòng cho tác dụng vào tim
Anh yêu em như axit yêu kiềm
Nếu hóa trị II ta cùng tương đối
Anh biết em trong phương tình hóa học
Và quen em trong phản ứng cân bằng
Từ phương trình oxi hóa mangan
Tình hai đứa hòa trong dung dịch
Em chuẩn độ tình anh bằng axit
Từng giọt lắng nhỏ vào trong tim
Điểm dừng khi tình anh thay đổi
Bỏ lại em trong dung dịc thắm làn môi
Em là oxi rỉ xét đời anh
Đừng trách em sao tâm hồn phù thủy
Bởi hóa học biến đổi khôn lường
Tình trong em còn mãi vấn vương
Dẫu có lúc em thay đổi nhanh như phản ứng trung hòa
Dẫu có lúc đầu em nóng như phản ứng tỏa nhiệt
Và những khi bản thân em như nước gặp axit đậm
Là những khi anh như tra tấn bởi bazơ
Tại lúc này như có TNT một mớ
Cứ đùng đùng khói bốc cả hai bên
Mà anh dây đỏ như phenolphatalein gặp xút
Chỉ bởi rằng tay trái cứ như trên
Nhưng anh vẫn yêu em tha thiết
Mặn mà như muối
bền chặt như vôi
Rất ngọt ngào như đường saccarozo
Lấp lánh như những viên kim cương
Nồng nàn như oxi với hiđro
Có một thời ai say mê học hóa
Axit cộng Bazơ là phản ứng trung hòa
Muối Cộng nước là phản ứng cháy nổ
Tái hợp thành valentine đầy hoa
Xúc tác Noel ta sẽ thấy quà
Thêm sinh nhật thì chất N vừa đủ
Ánh sáng khuếch tán hỗn hợp mau tan
Rồi Một hôm ai hí hoáng lên bàn
Đố ai đó một phương trình vô định

FRIENDSHIP-TÌNH BẠN HÓA HỌC
(9/3/2008,tại một căn phòng nhỏ)
Hôm nay cảm xúc dâng trào
Nhớ về 12 thời hoa đỏ diệu kỳ
Yêu sao những tà áo trắng
Yêu sao những ngày mộng mơ
Và ước sao
Tình bạn của chúng ta mãi là hợp chất của beri
Để tâm hồn sáng như liti rubi
Tình bạn chúng ta không bao giờ là calx
Dù nung trong lò lửa đỏ
Chúng ta mãi là amiang
Dù cuộc đời có nhiều bão tố
Chúng ta mãi là crom
Dù cuộc đời có nhiều cay nghiệp
Chúng ta mãi là vonfram
Tình bạn chúng ta không bao giờ là bromime
Nếu tôi NaHCO3 trong đời có lầm đường lạc lối
Bạn hãy là dung dịch NaCl bão hòa
Đưa tôi trở về “quê hương”
Dù cuộc đời có nhiều sóng gió
Chúng ta hẫy là những chàng asenic
Dù cuộc đời có lắm cám dỗ
Chúng ta hẫy là argon
Ngôn ngữ Hilap thật tuyệt vời
Tôi ước mình mãi là flo
Để cuộc đời mãi luôn nồng cháy
Đưa tôi đi hết cuộc đời.

Hoàng Thị Quỳnh,THPT Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

Liên kết cộng hóa trị

X và Y hai đứa họ phi kim

Bởi thiếu e nên phải tìm đối tác

Cấu hình bền cả hai đều khao khát

Lớp vỏ bão hòa – lớp vỏ của khí trơ

Rồi đến ngày kia một giải pháp bất ngờ

Tiến lại gần hai bên cùng thảo luận

Đếm số e ngoài cùng thật cẩn thận

So khí hiếm gần mình biết là thiếu bao nhiêu

X, Y thông minh nên chẳng phải nói nhiều

Bảo nhau cùng góp ra phần thiếu đó

Cấu hình bền bây giờ là chuyện nhỏ

Liên kết cộng hóa trị hình thành như thế đó

Liên kết hình thành bởi các cặp e chung

Nếu X,Y đều là kẻ anh hùng

Biết nhường nhịn và cùng chia sẻ

Cặp e chung không lệch về ai nhé

Liên kệt không phân cực đó nghe em

Nổi lòng tham Y kia chẳng để yên

Luôn lăm le cặp e chung độc chiếm

Để đạt đến cấu hình bền khí hiếm

Quên mất lời giao ước khi xưa

Gớm thay X cũng chẳng vừa

Cặp e chung quyết không chừa cho Y

Thế rồi kéo lại lôi đi

Liên kết phân cực giờ thì tạo ra

Phi kim cùng họ mà ra

Vì tham nên nỗi bất hoà từ đây

Benzen

Benzen là hợp chất vòng
dễthế khó cộng em ko nhớ àh
oxid hóa thật khó là
tính chất như vậy gọi là vòng thơm

Có một thời ai say mê học hoá
A. cộng B. là phản ứng trung hoà
M cộng N là phản ứng cháy nổ
Tái hợp thành Valentine đầy hoa

Xúc tác Noel, ta sẽ thấy quà
Thêm sinh nhật thì chất N vừa đủ
Nếu môi truờng ta đặt trong sở thú
A ét ca tờ, hỗn hợp mau tan

Rồi một hôm ai hí hoáy lên bàn
Đố ai đó một phương trình vô định
Để người ta cứ ngồi hoài, bướng bỉnh
Tính toán nào e giảm lại e tăng

Đường tim ai xâu phản ứng lằng ngoằng
Đủ este, polime, axit
Rượu, xeton, phenol, andehyt
Để ai tìm nhăn trán, mặt đăm chiêu

Có một thời học hoá để mà yêu
Có một thời học trò để mà nhớ
Cãi, giận nhau, nhức đầu quá xá cỡ
Để cuối cùng vẫn trùng hợp, trùng ngưng.

Em cắm hoa tươi để cạnh bàn
Mong rằng Hóa học bớt khô khan
Em ơi! trong Hóa nhiều công thức
Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn

Con gái học Hóa biết gì ngoài công thức
Chẳng chút nào lãng mạn văn chương
Dù đôi lúc cũng muốn làm thi sĩ
Cầm bút lên rồi…
Viết được gì đâu…

Con gái học Hóa
Trái tim chi li, sắt đá
Bất kể cái gì cũng đem thí nghiệm
Từ tình yêu đến cả lòng tin

Hoá yêu

Nếu em là axit
Anh xin làm bazơ
Để yêu đến bất ngờ
Đến trung hoà không kịp!
Em thích làm axit
Có vị chát vị chua
Như dư vị tình yêu
Không ngọt ngào đường mật.
Tính khí em đặc biệt
Đâu chỉ có protôn
Anh nào biết trong em
Chứa bao nhiêu H+
Tình yêu dành cho em
Mạnh hơn lực axit,
Thắng cả lực bazơ
Để đến tận bây giờ
Vẫn trung hoà không kịp.

Bài ca hóa hữu cơ

Rủ nhau đi học hữu cơ
Mấy năm công sức bây giờ thảnh thơi
Thuyết cấu tạo đã thuộc rồi
Đồng phân ta cứ mặc đời viết ra
Mấy loại mạch có đâu xa
Mạch nhánh, mạch thẳng, luồn qua mạch vòng
Liên kết bội phóng long nhong
Nhóm thế cũng chạy gắn trong đính ngoài
Đồng đẳng càng dễ hỡi ai
Cấu tạo ấy CH2, thêm vào
Phân gốc tính chất ra sao?
Xét liên kết có phản ứng nào xảy ra
Phản ứng thế thật khéo là
Hv-liên kết đơn ta mới “ừ”
Đôi ba liên kết thật hư
Tác nhân cộng chẳng chần chừ cộng ngay
Xòe bàn tay, đếm ngón tay
Vừa thế vừa cộng đây này gốc thơm
Ăn quà cũng chẳng bằng cơm
Thức ăn các món phải đơm đủ đầy
Nhóm định chất thực lắm thay
-OH là rượu,-O này ete
-COO- đúng este
COOH- về phe chất nào?
Acid dễ nhớ làm sao!
Nhóm -CO- lại gắn vào xeton
Đặc biệt hãy nhớ phenol
Phenyl (C6H5-) gắn với gốc ol diu6 kỳ
Andehit-carbonyl
Amin chất ấy hãy nhìn nitro(-N-)
Nào tinh bột nào cellulose
Protit, polyme, lipit, glucose, nào đường
Mấy chất này cũng nhớ luôn
Học thuộc xem kỹ chẳng buồn lúc thi
Rủ nhau… Hữu cơ học đi
Có ôn luyện kỹ ắt thì lên câu:
“Công lênh chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc ngày sau cơm vàng”

Anh là hợp chất hữu cơ
Còn em nguyên tố khí trơ lạnh lùng
Nhiệt độ xúc tác điện xung
Mình anh phản ứng rối tung một chiều.

Thơ tình toán – lý – hóa
” Yêu là gì cho tôi xin định nghĩa ,
Yêu chính là tình cảm của chiều cao.
Hai tâm hồn đồng dạng yêu nhau ,
Rồi từ đó suy ra định lý .
Yêu nối tiếp khi tình yêu chung thủy ,
Yêu dối lừa khi hai góc phụ nhau .
Người yêu thật yêu rồi sẽ khổ đau ,
Tình đổ vở khi có đường phân giác .
Muốn trùng bề mặt của tình yêu ,
Thì phải lấy hình chiếu của nụ cười ,
Đem nhân với chiều dài của góc mặt .
Anh biết em trong phương trình hoá học ,
Và quen em khi phản ứng cân bằng .
Từ phương trình oxi hoá Mangan ,
Tình hai đứa hoà trong dung dịch .
Và xa em khi hoà axit
Và quen em khi phản ứng cân bằng .”

Anh gặp em cảm ứng một tình yêu.
Hai ánh mắt giao thoa và nhiễm xạ.
Anh bối rối lao vào trường điện lực.
Tìm quang hình chinh phục trái tim em.
Khi đêm về cường độ nhớ thâu đêm.
Trong giấc mơ hình em là ảo ảnh.
Anh vẫn bước đi trên con đường quỹ đạo.
Hai cuộc đời giao điểm ở nơi đâu.
Giữa dòng đời ta mãi lệch pha nhau.
Âm sắc nhớ sóng là trong yên tĩnh.
Anh thoảng thốt bồi hồi theo quán tính.
Ngưỡng âm tình dội lại những yêu thương.
Giải phương trình mà nhưng mãi đơn phương.
Miền nỗi nhớ dạt dào vân sáng tối.
Điểm tựa bên em biết bao giờ có nổi.
Dang dở hoài một định luật tình yêu.
Lực cản môi trường vô dạt tiêu điều.
Anh trôi nổi giữa dòng đời bão tố.
Vẽ hình em với muôn màu quanh phố.
Hạnh phúc xa vời hội tụ ở hư vô.
Đợi chờ em tự cảm thấy vui mừng.
Để hai nhịp trái tim cùng cộng hưởng.
Điện trở lớn thì phương trình không dao động.
Em mãi là nguồn sáng của đời anh.

Anh ngỏ ý xin em đừng phản ứng
Hãy vui lòng cho tác dụng vào timAnh yêu em như axit yêu kiềm
Nếu hóa trị II ta cùng tương đối
Anh biết em trong phương trình hóa học
Và quen em trong phản ứng cân bằng
Từ phương trình oxi hóa mangan
Tình hai đứa hòa trong dung dịch
Em chuẩn độ tình anh bằng axit
Từng giọt lắng nhỏ vào trong tim
Điểm dừng khi tình anh thay đổi
Bỏ lại em trong dung dịc thắm làn môi
Em là oxi rỉ xét đời anh
Đừng trách em sao tâm hồn phù thủy
Bởi hóa học biến đổi khôn lường
Tình trong em còn mãi vấn vương
Dẫu có lúc em thay đổi nhanh như phản ứng trung hòa
Dẫu có lúc đầu em nóng như phản ứng tỏa nhiệt
Và những khi bản thân em như nước gặp axit đậm
Là những khi anh như tra tấn bởi bazơ
Tại lúc này như có TNT một mớ
Cứ đùng đùng khói bốc cả hai bên
Mà anh dây đỏ như phenolphatalein gặp xút
Chỉ bởi rằng tay trái cứ như trên
Nhưng anh vẫn yêu em tha thiết
Mặn mà như muối
bền chặt như vôi
Rất ngọt ngào như đường saccarozo
Lấp lánh như những viên kim cương
Nồng nàn như oxi với hiđro
Có một thời ai say mê học hóa
Axit cộng Bazơ là phản ứng trung hòa
Muối Cộng nước là phản ứng cháy nổ
Tái hợp thành valentine đầy hoa
Xúc tác Noel ta sẽ thấy quà
Thêm sinh nhật thì chất N vừa đủ
Ánh sáng khuếch tán hỗn hợp mau tan
Rồi Một hôm ai hí hoáng lên bàn
Đố ai đó một phương trình vô định

Một lần đi chơi em bảo
Có mùi phenol trên áo của anh
Nghề hoá chẳng tốt lành,
độc hại , mau già , chóng chết…
Em nói thế nhưng em có biết
Hiện tượng tương lai là của hoá học đó em ơi
Chiếc áo che mưa lúc trời mưa gió,
Sợi tổng hợp dệt nhiều vải đẹp
Những vật liệu nhẹ, bền, cứng như sắt thép
Cũng là do hoá học mà ra
Những hạt lúa quê ta
Cũng thấm giọt mồ hôi đọng mùi hoá chất
(chất bạc màu rồi lại thêm cho đất
Đạm , lân , kali để đất nuôi người)
Những màu hồng, màu xanh rất tươi
Của những lớp sơn còn ươn ướt
Khoác cho cầu áo mới
Xoá đi dấu vết chiến tranh.
Đất nước ta, đất nước của màu xanh
Sẽ là nơi dồi dào nguyên liệu
Từ vụn gỗ, vỏ bào ta làm ra rượu
Và nứa, tre thành giấy trắng em ơi…
Xin anh đừng nhiều lời
Tự em, em sẽ hiểu ra tất cả.
Ừ hôm nay vất vả
Cho tốt lành cuộc sống mai sau.
Mấy hôm rồi, nay mới lại gặp nhau
Mỉm cười em bảo:
Nhớ anh, nhớ cả mùi phenol trên áo.

Thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao

Để viết cấu hình electron của các nguyên tố chúng ta cần thuộc thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao:

Cụ thể là:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s…

Để thuộc được thứ tự trên thật không đơn giản. Có một cách nhớ đơn giản là:

Sáng sớm phải son phấn sau đó phi sang đá PS.

Bạn đã thuộc rồi chứ!

Cô gái Nitơ

Em là cô gái Nitơ,
Tên thật Azốt ai ngờ làm chi.
Không mùi cũng chặng vị chi,
Sự sống không được duy trì trong em.
Chỗ em thiếu Oxizon,
Thế nhưng em vẫn dịu hiền như ai.
Nhà em ở chu kì hai,
Có năm điện tử lớp ngoài bao che.

Mùa đông cho chí mùa hè,
Nhớ ô thứ bảy anh về thăm em.
Bình thường em ít người quen,
Người ta cứ bảo em hiền thế cơ.
Cứ như dòng họ khí trơ,
Ai mà ngỏ ý làm ngơ sao đành.
Tuổi em mười bốn xuân xanh,
Nghĩ chi tới chuyện ái ân làm gì.

Thế rồi năm tháng qua đi,
Có anh bạn nhỏ Oxi gần nhà.
Bình thường anh chăng thèm qua,
Đến khi giông tố đến nhà tìm em.
Dần lâu rồi cũng sinh quen,
Nitơ Oxit sinh liền ra ngay.
Không màu là chất khí này,
Bị oxi hoá liền ngay tức thì.

Thêm một nguyên tử oxi,
Khí màu xanh thẳm chất gì độc hơn.
Bơ vơ cuộc sống cô đơn,
Thuỷ Tề thấy vậy rước ngay về nhà.
Gọi ngay hoang tử nước ra,
Ghép luôn chồng vợ thật là thú thay.

Hờn căm khói bốc lên ngay,
Cho nên em chịu chua cay một bề.
Đêm đông gió rét, mưa về,
Oxi chẳng được gần kề bên em.
Vì chung dòng họ Á Kim,
Cho nên cô bác hai bên bực mình.
Oxi từ đó buồn tình,
Bỏ em cô độc một mình bơ vơ.

Đầu xóm có anh Hidrô,
Một hôm nào đó viết thư tỏ tình.
Phòng riêng lạnh lẽo một mình,
Nhìn gương chỉ thấy bóng mình trong gương.
Hidrô tỏ ý muốn thương,
Làm sao nỡ để đôi đường cách xa.

Sớm đào tối mận lân la,
Hidrô thường đến thăm nhà em luôn.
Thấy em vẫn tỏ ý buồn,
Rủ luôn anh Sắt cùng trường sang chơi.
Anh Sắt miệng lưỡi nhất đời,
Đến chơi hôm ấy thì trời nóng rang.
Lựa lời khuyên nhủ hỏi han,
Bảo em nên sánh cùng chàng Hidrô.

Chuyện tình hò hẹn mấy khi,
Để người nhòm ngó làm chi cho phiền.
Từ đây chồng thảo vợ hiền,
Cùng em ra đồng để lúa tốt xanh.

Đừng quên em nhé các anh,
Amoniac chính danh chất này.
Đành rằng em có mùi khai,
Làm phân bón ruộng chẳng ai phiền lòng.

Em bên này đồng thau oxy hoá
Bởi cuộc tình phản ứng hoá vô cơ
Ðời lên men bởi giông tố mưa sa
Và kim loại giờ đã pha chất rỉ.

Làm xúc tác tại anh không bền chí
Ðể bây giờ phản ứng chẳng xảy ra
Cần thời gian tìm hiểu thêm đó mà
Sao anh vội bỏ qua tình hoá chất.

Ngày tháng qua em một mình chưng cất
Ngày lại ngày em tất bật thêm vôi
Giờ Can-xi đã trơ cứng lại rồi
Ai kêu anh An-kan hoài mãi mãi.

Em đứng đây ôm đồng đen kim loại
Hoá trị 2 vẫn tim nhói tình đau
Giờ hoá xanh không còn chất đồng thau
Mắt ngấn lệ mà nghe tim đau nhói…

Em chuẩn độ tình anh bằng acid
Từng giọt lắng nhỏ vào trong tim
Điểm dừng khi tình anh thay đổi
Bỏ lại em dung dịch thắm làn môi

Em là oxy rỉ sét đời anh
Đừng trách em sao tâm hồn phù thủy
Bởi hóa học biến đổi khôn lường
Tình trong em còn mãi vấn vương…

Anh ngõ ý xin em đừng phản ứng
Hãy vui lòng cho tác dụng vào tim
Anh yêu em như acid yêu kiềm
Nếu hóa trị hai ta cùng tương đối

Anh biết em trong phương trình hoá học,
Và quen em khi phản ứng cân bằng.
Từ phương trình oxi hoá Mangan,
Tình hai đứa hoà trong dung dịch.

Dẫu có lúc em thay đổi nhanh như PỨ trung hòa
Dẫu có lúc đầu em nóng như PỨ nhiệt tỏa
Và những khi bản thân em như nước gặp axit đặc
Là những lúc anh như tra tấn bởi bazơ

Tai anh lúc này như có TNT một mớ
Cứ đùng đùng , khói bốc cả hai bên…
Má anh đây đỏ như pp gặp xút
Chỉ bởi rằng tay trái cứ như tên…

Nhưng anh vẫn yêu:

Mặn mà như muối Natri Clorua
Bền chặt như muối Bari Sunfat
Dễ bùng cháy như Kali clorat
Rất ngọt ngào như đường Saccaroz
Lấp lánh như những viên kim cương hột
Nồng nàn như oxi với hidro…

Bài thơ vui về chuyện tình sắt với HNO3

Không! HNO3 ơi!

Đừng oxi hoá tôi

Tôi còn bé bong~ lắm

Chỉ là sắt ” hai ” thôi.

Mày nói gì thế sắt

Tao không muốn đâu mà

Nhưng vận mày đã tắt

Tao không thể bỏ qua

Sắt ”hai ” lên sắt ”ba”

Rồi mày sẽ sung suớng

Linh hồn kai vất vưởng

Sẽ tan biến mau mau.

Nhưng mà sẽ rất đau

Và hồn tôi lại mất

Khi mà khí cứ xuất

Khối lượng không bảo toàn

Ôi, việc đó nhẹ nhàng

Mọi việc ta lo liêu

Một axit’ chính hiệu

Đủ sức lo được mà

Ta hổng cho khi ra

Cho nó về muối nốt

Ôi, thế là quá tốt

Anh lẹ tay giùm nhe!

Bài thơ tình hóa học về Lưu Huỳnh

Mình về mình có nhớ chi

Ta về ta nhớ cái anh lưu huỳnh.

Nhà số mười sáu xinh xinh

Cùng oxi ấy vốn thích chung cư.

Sáu A (VIA) mình nhỉ bù trừ

Lầu ba dễ kiếm mình dư thời giờ.

Vốn người đằm thắm hay mơ

Làm viên hoàng ngọc, sông vàng, mây ngâu.

Chú thích:

  • Hoàng ngọc : S tinh thể màu vàng
  • Sông vàng : S lỏng
  • Mây ngâu : S hơi

Bài thơ hóa học vui về Lưu Huỳnh đioxit

Anh muốn biết em là ai

Thì xin anh hãy lắng tai nghe này

Lưu huỳnh đioxit là đây

Khí sunfurơ tên gọi thường ngày, đó anh !

Số em lắm lúc long đong

Gặp thời lên sáu (S+6) còn mong đợi gì!

Nhưng nào vui sướng mấy khi

Gặp anh khử mạnh tức thì về không (So)

Tính chất axit sunfuric

Axit sunfuric mới tài,

Lúc đặc nguội, sắt vào cũng mặc.

Lúc đặc, nóng hóa sắt ba

Còn khi pha loãng lại là sắt hai.

Cậu và tớ

Tớ hỏi cậu biết gì về tình yêu

Cậu am hiểu là KCN đấy

Nghe cậu nói tớ thấy mình run rẩy

LOVE ấy à, nó độc đến thế sao

Tớ rủ cậu: hay đến một hôm nào

Fall vào đó. Tất nhiên cùng với tớ

Làm khoa học, cậu không từ chối chứ?

Cậu lắc đầu – “tớ chưa thích bay hơi”

Tớ hậm hực – “vậy à, thế thì thôi”

Cân bằng LOVE sao khó chuyển dịch quá

Cậu có biết TIM ai đang chuyển hóa

Vì cậu là một loại “xúc tác ma”

Cậu khiến tớ kết tủa rồi thăng hoa

Khi cậu khóc, cậu cười, cậu hờn dỗi

Delta H lại lên cao quá đỗi

Khi cậu bảo cậu đã thích “người ta”

Tớ rủa cậu – “cái đồ xúc tác ma”

Cậu rủa tớ – tớ là thằng đại ngố

Rồi tớ biết KCN rất bổ

Khi cậu bảo tớ là thằng “người ta”

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post