Home Blog Anime Pokémon Evolutions tập cuối ra mắt video quảng cáo

Anime Pokémon Evolutions tập cuối ra mắt video quảng cáo

0
Anime Pokémon Evolutions tập cuối ra mắt video quảng cáo

Bốn tập cuối cùng có tựa đề:

  • The Rival” vùng Sinnoh (khởi chiếu ngày 2 tháng 12)
  • The Wish” vùng Hoenn (khởi chiếu ngày 9 tháng 12)
    The Show” vùng Johto (khởi chiếu ngày 16 tháng 12)
    The Discovery ”kể về vùng Kanto (khởi chiếu vào ngày 23 tháng 12)

Bộ anime ra mắt vào ngày 9 tháng 9. Mỗi tập có một câu chuyện từ một trong 8 vùng chính của nhượng quyền thương mại theo thứ tự thời gian ngược lại khi mỗi vùng được giới thiệu lần đầu.

Thư Viện Anime – JPSharing.net sẽ tiếp tục cập nhật về anime: Pokémon Evolutions Phần Cuối

Rate this post